Aktywni na nowo – potrzebni od zaraz

Projekt „Aktywni na nowo – Potrzebni od zaraz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pośrednictwo pracy w projekcie „Aktywni na nowo – Potrzebni od zaraz„:

  • Opiekun/Opiekunka Osoby Niepełnosprawnej
  • Asystent/Asystentka Osoby Niepełnosprawnej

Regulamin odbywania stażu w ramach projektu „Aktywni na nowo – potrzebni od zaraz” nr projektu pokl. 06.01.01-16-115/09 – szczegóły w załączniku – pobierz plik.

Informacja o wyborze wykonawcy dla celów przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka angielskiego dla Asystentek/Asystentów i Opiekunek/Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej – szczegóły w załączniku – pobierz plik.

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące wyboru Wykonawcy dla celów przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka angielskiego dla Asystentek/Asystentów i Opiekunek/Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej

W związku z realizacją przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole, ul. Małopolska 18, projektu „Aktywni na nowo – Potrzebni od zaraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego;
ul. Małopolska 18;
45-301 Opole;
tel. 77/40 03 300, fax 77/40 03 300;
e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; www.wzdz.opole.pl

występuje z zapytaniem ofertowym (z uwzględnieniem zasady konkurencyjności) dotyczącym realizacji szkoleń językowych (w zakresie języka angielskiego) dla Asystentek/Asystentów Osoby Niepełnosprawnej i Opiekunek/Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej .

W załączeniu – dokumenty do pobrania:

Okres realizacji form wsparcia dla Uczestników:
01.06.2010 – 29.04.2011
Projekt „Aktywni na nowo – Potrzebni od zaraz” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Aktywni na nowo – Potrzebni od zaraz
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) po 45 roku życia zamieszkałych na terenie województwa opolskiego.
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1″Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Szkolenia zawodowe:

  • Asystent/ka Osoby Niepełnosprawnej
  • Opiekun/ka Osoby Niepełnosprawnej

Działania:

1. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania:
Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Warsztaty i spotkania z doradcą zawodowym pozwolą opracować indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. (8 godz. /1 osobę)

2. Szkolenie zawodowe – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Zajęcia teoretyczne (100 godz.) i praktyczne (80godz.);
Razem: 180 godz./1 osobę.
Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej jest posiadanie przez Uczestnika min. wykształcenia średniego.

3. Szkolenie zawodowe – Opiekun Osoby Niepełnosprawnej
Zajęcia teoretyczne(95godz.) i praktyczne(120 godz.)
Razem ilość godzin szkolenia: 215/1 osobę.
Zajęcia głównie w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, warsztatów, konsultacji – z aktywnym udziałem uczestników.

4. Szkolenie językowe – język angielski na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym dla wszystkich Uczestników projektu z uwzględnieniem zwrotów i słownictwa używanego w opiece medycznej.
Zajęcia odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Ilość godzin szkolenia: 60/1 osobę.

5. Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera – dla grupy Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Zakres szkolenia : pakiet MS OFFICE oraz obsługa urządzeń peryferyjnych. Zajęcia odbywać się będą w 10 osobowych grupach.
Ilość godzin szkolenia -35 /1 osobę

6. Staże zawodowe
Zapewnienie 3 miesięcznych płatnych staży (dla 10 osób w grupie Asystentów Osób Niepełnosprawnych oraz dla 10 osób w grupie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy będą odbywać staże w placówkach opiekuńczych i leczniczych, fundacjach i stowarzyszeniach pomagających osobom niepełnosprawnym. Ponadto zapewniamy materiały szkoleniowe , zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe, badania lekarskie (w tym do celów sanitarno-epidemiologicznych), usługi pośrednictwa pracy oraz wsparcie psychologiczne.

Regulamin odbywania stażu w ramach projektu „Aktywni na nowo-Potrzebni od zaraz” – pobierz plik.

Biuro Projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18 45-301 Opole budynek H pok. 9
tel. 774003314; 607 601 637; kursy@wzdz.opole.pl

(Visited 34 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...