Archiwista I°

Cel szkolenia

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty zakładowego.

Program szkolenia

Cel szkolenia

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty zakładowego.

Program szkolenia

  1. Zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt w zakresie przyjmowania dokumentacji aktowej z komórek organizacyjnych
  2. Prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwizowanej tj. spisów:

– zdawczo-odbiorczych,
– dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
– dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego,
– kart udostępnień dokumentacji

  1. Zasady i sposób porządkowania zalegającej, nie uporządkowanej dokumentacji aktowej w archiwum zakładowym lub składnicy akt w rozbiciu na zespoły archiwalne (segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnic akt), BE i B , opisywanie teczek, znakowanie dokumentacji).

Szkolenie zakończone będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia.

Czas trwania szkolenia

38 godzin (w tym 16 godz. zajęć praktycznych)

Cena kursu:

Koszt: 900 zł

 

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 316 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...