Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Cel:

Poszerzenie podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie korzystania z programu MS Excel. Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się formułami w celach obliczeniowych, formatowania danych zgodnie z zapotrzebowaniem, tworzenia skoroszytów złożonych z wielu arkuszy oraz przygotowania wydruków z dostosowaniem takich parametrów jak: marginesy, obszar wydruku, skalowanie wydruku, powtarzalność tytułów kolumn i wierszy oraz nagłówki i stopki strony.

Wymagania:

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie umiał:

– adresować komórki,

– formatować komórki,

– wykorzystywać funkcje,
– tworzyć bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel,
– tworzyć tabele przestawne,
– używać narzędzi analizy danych i formuł,
– tworzyć makropolecenia,
– tworzyć zabezpieczenia i wydruki,
– samodzielnie realizować przykładowe zadania obliczeniowe.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).

Czas trwania:

20 godzin

Cena:

 

800 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych możliwa negocjacja ceny

 

 

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 88 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...