Asertywność

Celem warsztatów jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych, zwiększenie świadomości siebie: swoich uczuć, postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie, mocnych i słabszych stron, integracja grupy, rozwój kompetencji interpersonalnych i psychologicznych poprzez doskonalenie umiejętności porozumiewania się, nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pewności siebie i asertywnego reagowania na manipulacje oraz próby wyprowadzenia z równowagi, np. w trakcie komunikacji z trudnym klientem.

Zapisz się na kurs!

(Visited 84 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...