KURS:”Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu ogłasza nabór na kurs
„Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”
Startujemy 18.05.2016!!! Wyjątkowa cena – TYLKO 1100zł od osoby! (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)
Skorzystaj z naszej oferty i zgłoś się już dziś. Gwarantujemy cenę niższą od konkurencji!!! Zapisy mailowo kursy@wzdz.opole.pl
lub telefonicznie pod numerem 77 40 03 314, 607601637
Serdecznie zapraszamy!!

 

Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu, organizuje kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kurs skierowany jest do nauczycieli oraz osób spełniających wy­magania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, które określa § 11. Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania kursu: 10 godzin dydaktycznych.
Kurs zostanie zorganizowany w formie wykładów i ćwiczeń w ostatniej dekadzie miesiąca czerwca br.

Cena kursu – 100 zł.
Kurs odbywać się będzie w sali dydaktycznej WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek G.
Kontakt: tel. 77 40 03 316.

Zapisz się na kurs!

 

Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu, organizuje kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających min. wykształcenie średnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Kurs pozwala opanować zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami wychowawcy oraz uczą się jak reagować na trudne sytuacje zdarzające się m. in. na obozach, koloniach czy zimowiskach.

Kurs zostanie zorganizowany w formie wykładów i ćwiczeń w os­tatniej dekadzie miesiąca czerwca b.r.
Czas trwania kursu – 36 godzin dydak­tycznych (9 dni – codziennie po 4 godziny zajęć).

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnika­mi kursu.
Cena kursu 150 zł.
Kurs odbywać się będzie w sali dydaktycznej WZDZ w Opolu. ul. Małopolska 18, budynek G.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć.
Kontakt: tel. 77 40 03 316.

Zapisz się na kurs!

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Małopolska 18 informuje, że w nowym roku kalendarzowym zamierza otworzyć:

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Do zrealizowania przewidzianych jest 80 godzin.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych.
Cena kursu – 800 zł.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 77-40-03-316

Zapisz się na kurs!

 

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77-40-03-316 lub w pliku do pobrania – pobierz plik.

Zapisz się na kurs!

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zapisz się na kurs!