Szkolenie BHP

Jak co roku w dniu 2 września odbyło się na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu szkolenie BHP, w którym udział wzięli nauczyciele i uczniowie naszej placówki.

Prowadzący szkolenie kierownik praktyk Pan Jerzy Budziński oraz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Pan Zygmunt Budziński poruszyli najistotniejsze tematy w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na spotkaniu zostały omówione między innymi tematy dotyczące istoty bezpieczeństwa pracy, postępowania w razie wypadku, w tym organizacji i zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Drogi Gimnazjalisto,

 

W poniższym załączniku znajdziesz informacje odnośnie
rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do:

 

Rekrutacja odbywa się przez rejestrację na stronie www.opolskie.edu.com.pl lub wypełnienie podania (gotowy do wypełnienia druk w sekretariacie szkoły).

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacjipobierz plik