Grafik komputerowy

Cel:

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu m.in.: tworzenia grafiki wektorowej w programie CorelDraw; korzystania z narzędzi programu CorelDraw; obróbki grafiki rastrowej w programie Corel Photo-Paint; tworzenia ogłoszeń, logo firmy, gazetek z wykorzystaniem pakietu Corel oraz umiejętność obsługi programu Photo Shop.

Wymagania stawiane kandydatom kursu grafika komputerowego:

  • podstawowa znajomość obsługi komputera
  • motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie umiał:

-posługiwać się narzędziami programu CorelDraw;

– tworzyć ogłoszenia, logo firmy, gazetek z wykorzystaniem pakietu Corel

– obsługiwać narzędzia programu Photo Shop.

Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zadaniu uczestnicy otrzymują dyplom oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r., które daje możliwość rozpoczęcia pracy na stanowisku grafika komputerowego.

Czas trwania 40 godzin.

Cena: 600zł/os.

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 350 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...