Kandydaci na doradców ds. bezpieczeństwa ADR

Przygotowanie słuchaczy do sprawowania wewnętrznego nadzoru, pracy w charakterze doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz do uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego.

Kursanci zostaną zapoznani m.in. z:

  • zasadami pakowania towarów niebezpiecznych,
  • regulacjami prawnymi,
  • zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne,
  • rodzajami pojazdów używanych do przewozu,
  • warunkami postępowania w razie wypadku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  • ukończone 21 lat,
  • posiadanie wyższego wykształcenia,
  • udokumentowana niekaralność za przestępstwo umyślne.

Zapisz się na kurs!

(Visited 50 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...