Kierownicy wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Celem kursu jest przygotowanie kadry kierowniczej i wychowawczej do prowadzenia obozów wędrownych oraz wycieczek szkolnych dla młodzieży z placówek oświatowo -wychowawczych. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy ze szkół publicznych i niepublicznych oraz inne osoby uprawnione do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Kursanci zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu turystyki szkolnej, dokumentacji pedagogicznej i finansowej, zagadnień bhp, prowadzenia wycieczki – zajęcia praktyczne.

Zapisz się na kurs!

(Visited 37 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...