Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu, organizuje kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kurs skierowany jest do nauczycieli oraz osób spełniających wy­magania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, które określa § 11. Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania kursu: 10 godzin dydaktycznych.
Kurs zostanie zorganizowany w formie wykładów i ćwiczeń w ostatniej dekadzie miesiąca czerwca br.

Cena kursu – 100 zł.
Kurs odbywać się będzie w sali dydaktycznej WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek G.
Kontakt: tel. 77 40 03 316.

Zapisz się na kurs!

(Visited 127 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...