KURS:”Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu ogłasza nabór na kurs
„Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”
Startujemy 18.05.2016!!! Wyjątkowa cena – TYLKO 1100zł od osoby! (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)
Skorzystaj z naszej oferty i zgłoś się już dziś. Gwarantujemy cenę niższą od konkurencji!!! Zapisy mailowo kursy@wzdz.opole.pl
lub telefonicznie pod numerem 77 40 03 314, 607601637
Miejsce kursu: Zajęcia odbywają się w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

w Opolu, ul. Małopolska 18; Serdecznie zapraszamy!!

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową,
  • ukończyli 18 rok życia.

Program kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).

Program obejmuje:

  • zagadnienia związane z bhp przy montażu, demontażu i użytkowaniu rusztowań,
  • dokumentację techniczną i zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych,
  • konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych,
  • technologię montażu i demontażu rusztowań.
  • prace przygotowawcze przed montażem rusztowań,
  • ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego i modułowego,
  • kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS. Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie, uprawnienia oraz wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych.

Osoby, które posiadają Książkę Operatora Maszyn Roboczych, np. z uprawnieniami na koparko-ładowarki wydaną przez IMBiGS, uzyskują wpis w tej samej książce.

Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz.U.poz.186).

Czas trwania: 80 godzin, w tym 48 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych

Cena: 1100,00 zł/os. przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny

 

     
   

 

Zapisz się na kurs!

Zbieramy nową grupę!! Startujemy 18 maja 2016 !!!!

(Visited 302 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...