Magazynier

Cel szkolenia

Profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, samodzielnego sporządzania dokumentów magazynowych, udziału w inwentaryzacjach i wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych oraz obsługi programów magazynowych.

Wymagania

 • ukończona o najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat

Program szkolenia obejmuje:

 • Podział majątku jednostki
  • Obowiązki magazyniera
  • Zabezpieczenie magazynów
  • Podział zapasów
  • Dokumenty magazynowe
  • Wycena majątku
  • Odpowiedzialność materialna
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan
  magazynu
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych
  • Obsługa modułu gospodarka magazynowa

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Ukończenie szkolenia stanowi podstawę do wydania imiennego zaświadczenie ukończenia kursu stwierdzające przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Zaświadczenie wydane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).

.

Czas trwania szkolenia

30 godzin zajęć (15 godz. zajęcia teoretyczne, 15 godz. zajęcia praktyczne)

Cena szkolenia 600 zł/os.

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 139 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...