Obsługa kas fiskalnych

Cel:

Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie obsługi kas fiskalnych przy sprzedaży towarów i usług.

Wymagania stawiane uczestnikom:

Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z ukończoną szkołą podstawową, wykazujące predyspozycje do pracy w handlu (łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz umiejętność liczenia i kalkulacji).

Program szkolenia obejmuje:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami o kasach fiskalnych, warunkami

i kryteriami doboru kas fiskalnych,

  • poznanie technik sprzedaży przy wykorzystaniu kas fiskalnych,
  • poznanie operacji przeprowadzanych na kasach fiskalnych,
  • samodzielne wykonywanie operacji kasowych pod nadzorem instruktora.

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Czas trwania: 20 godzin

Cena: 300 zł/os.

 

   
   
   

Zapisz się na kurs!

(Visited 62 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...