Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Cel i zadania kursu

Celem szkolenia opartego o program Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora przecinarek do nawierzchni dróg.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe

Plan szkolenia obejmuje:

  • Użytkowanie eksploatacyjne
  • Dokumentacja techniczna
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy elektrotechniki
  • Budowa przecinarki do nawierzchni dróg
  • Technologia robót
  • Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do obsługi ww. maszyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Czas trwania: 44 godziny
CENA: 900,00 zł (cena zawiera już opłatę za egzamin państwowy)

(przy skierowaniu większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny)

 

Zapisz się na kurs!

Zbieramy grupę!! Planowany termin realizacji kursu maj/czerwiec!!!!

(Visited 48 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...