Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień operatora zagęszczarek  i ubijaków wibracyjnych, które otrzymuje się po zdaniu egzaminu państwowego.

Na szkolenie przyjęte będą osoby, które posiadają:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe

Program szkolenia obejmuje:

  • Użytkowanie eksploatacyjne.
  • Dokumentacja techniczna.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Podstawy elektrotechniki.
  • Budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.
  • Technologia robót.
  • Zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do obsługi ww. maszyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Czas trwania: 44 godziny
CENA: 900 zł (cena zawiera już opłatę za egzamin państwowy)

(przy skierowaniu większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny)

 

Zapisz się na kurs!

Zbieramy grupę!! Planowany termin realizacji kursu maj/czerwiec!!!!

(Visited 63 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...