Podstawy księgowości

Cel szkolenia:

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają niezbędne akty prawne oraz materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami z wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą testów i zadań po każdej grupie tematycznej, rozwiązywanych samodzielnie oraz przez wykładowcę Na koniec kursu zostanie przygotowane zadanie całościowe, które obejmie swoją treścią cały materiał od bilansu otwarcia po bilans zamknięcia co pozwoli uporządkować wiedzę oraz zyskać pełen ogląd na prowadzenie rachunkowości w firmie.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
– wykształcenie co najmniej średnie,
– motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Program szkolenia obejmuje:

Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości

Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:
Rozrachunki
Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie:
Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa:
Lista płac:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach:
Elementy prawa podatkowego

 

Część praktyczna kursu i testy podsumowujące z całego materiału.

Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA

Czas trwania kursu: 120 godzin

Cena kursu: 1350 zł

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 118 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...