Podsumowaliśmy akcję zbiórki dla zwierzaków

„(…) w cierpieniu zwierzęta są nam równe”
(Peter Singer)

27 października br. podsumowaliśmy akcję zbiórki darów dla dwóch instytucji opiekujących się bezdomnymi zwierzętami. Akcję ogłosiliśmy na początku października ponieważ jest to miesiąc dobroci dla zwierząt. I właśnie dlatego w tym szczególnym czasie, przed zbliżającą się zimą, z inicjatywy uczennic klasy 4tb i Pani Dagmary Sochy zorganizowaliśmy na terenie naszej szkoły zbiórkę ż żywności i przedmiotów niezbędnych przy opiece nad zwierzętami. Zbiórka zakończyła się dużym sukcesem. Udało się nam zgromadzić: 100 kg suchej karmy dla psów, ok. 10 kg kasz, ryżu i makaronów, kilkanaście poduszek, kołder, koców, kilkanaście kompletów pościeli oraz podstawowe środki czystości (chemia, worki na śmieci, ścierki).

24 października część darów osobiście przekazaliśmy sąsiadującej z naszą szkołą Fundacji Azyl Nadziei przy ulicy Warszawskiej 10. Natomiast 27 października pozostałe dary zostały odebrane z naszej szkoły przez przedstawiciela Fundacji Mali Bracia, która od kilku miesięcy urządza się w nowym miejscu, w przysiółku wsi Domaradz, w Paryżu. W spotkaniu z przedstawicielem „Małych Braci” udział wzięli uczniowie klas 2tb i 4tb. W trakcie rozmowy uzyskaliśmy informacje o podstawowych zasadach działań na rzecz bezdomnych zwierząt, sposobach pomocy oraz warunkach adopcji.
Zachęcamy wszystkich do ciągłego wspierania instytucji opiekujących się bezdomnymi zwierzętami, jak i podejmowania wszelkich działań mających na celu pomoc zwierzętom – one cierpią w milczeniu, a źródłem ich cierpienia często bywa nasza obojętność.

(Visited 49 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...