Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” Zamieszczono: 10.10.2019


Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach”

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPS-322/VII/2/18 – w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2018  – pobierz plik

 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2018

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków.

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPŚ-322/V/2/18 – w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 30141100-0 – kalkulatory kieszonkowe,
 2. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 3. 30200000-1 – artykuły wirtualnej rzeczywistości,
 4. 30234000-8 – nośniki do przechowywania,
 5. 30234600-4 – pamięć przenośna flash,
 6. 32342200-4 – słuchawki douszne,
 7. 32342412-3 – głośniki,
 8. 37822100-7 – kredki.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPŚ-322/VI/2/18 – w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych materiałów dekoracyjnych do przygotowania szkolnych i międzyszkolnych festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 15890000-3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone,
 2. 22816000-3 – bloki papierowe,
 3. 24910000-6 – kleje,
 4. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 5. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 6. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 7. 30192113-6 – wkłady drukujące,
 8. 30197630-1 – papier do drukowania,
 9. 30237430-2 – markery,
 10. 33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk,
 11. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 12. 37822100-7 – kredki,
 13. 39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
 14. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 15. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne,
 16. 39541130-6 – sznurek,
 17. 44812300-8 – farby do celów szkolnych.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – wycieczki edukacyjne – postępowanie nr CDN-OIPŚ-322/IV/5/18 – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności o sygnaturze CDN-OIPŚ-322/IV/5/18 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w sprawie organizacji dwóch trzydniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę) Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie ul. Szkolna 3, 48-319 Chróścina i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków, 63511000-4 – organizacja wycieczek, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 55243000-5 – usługi w zakresie obozowisk dla dzieci) w ramach Projektu RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPŚ-322/IV/1/18 – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie organizacji dwóch trzydniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę) Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie ul. Szkolna 3, 48-319 Chróścina i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków, 63511000-4 – organizacja wycieczek, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 55243000-5 – usługi w zakresie obozowisk dla dzieci) w ramach Projektu RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – materiały do zajęć matematyczno–przyrodniczych nr CDN-OIPŚ-322/III/3/17 – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym postępowaniu – rozeznaniu rynku – o sygnaturze CDN-OIPŚ-322/III/3/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 22816000-3 – bloki papierowe,
 2. 24910000-6 – kleje,
 3. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 4. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 5. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 6. 30197630-1 – papier do drukowania,
 7. 30237430-2 – markery,
 8. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 9. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 10. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne.

 

Rozeznanie rynku – materiały do zajęć matematyczno–przyrodniczych –  CDN-OiPŚ-322/III/1/17 – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 22816000-3 – bloki papierowe,
 2. 24910000-6 – kleje,
 3. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 4. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 5. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 6. 30197630-1 – papier do drukowania,
 7. 30237430-2 – markery,
 8. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 9. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 10. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne.

W załączeniu :

 1. Ogłoszenie – zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik
 2. Formularz oferty – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – materiały do pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D – postępowanie nr CDN-DOŚ-322/XVII/17 – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym postępowaniu – rozeznaniu rynku – o sygnaturze CDN-DOŚ-322/XVII/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15-01 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D do Szkoły Podstawowej w Sidzinie do Szkoły Podstawowej w Sidzinie

 

Rozeznanie rynku – materiały do zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D – Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/XVII/1/17 – pobierz plik

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D do Szkoły Podstawowej w Sidzinie w ramach projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 22816000-3 – bloki papierowe,
 2. 24910000-6 – kleje,
 3. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 4. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 5. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 6. 30197630-1 – papier do drukowania,
 7. 30237430-2 – markery,
 8. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 9. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 10. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne.

W załączeniu :

 1. Ogłoszenie – zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik
 2. Formularz oferty – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania o sygnaturze CDN-OiPŚ-322/II/1/17 – pobierz plik

 

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze postępowaniu o sygnaturze CDN-OiPŚ-322/II/1/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie w sprawie dostawy: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego i pomocy dydaktycznych podjęto rozstrzygnięcia:

 1. w częściach A1 i B1, A2 i B2, A4 i B4 oraz A5 i B5 postepowanie unieważniono ze względu na brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu;
 2. w części A3 i B3 wybrano ofertę złożoną przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt (inni Wykonawcy – …………………., którzy złożyli oferty otrzymali: …. pkt).

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik 

 

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-OiPŚ-322/I/1/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla 40 nauczycieli (32 kobiety i 8 mężczyzn).

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPS-322/II/1/17 – sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne – zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik

 

Treść: Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy:

 1. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych,
 2. zautomatyzowanego sprzętu biurowego,
 3. sprzętu projekcyjnego,
 4. pomocy dydaktycznych

do Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 30213100-6 – komputery przenośne,
 2. 30213200-7 – komputer tablet,
 3. 30232100-5 – drukarki i plotery,
 4. 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 5. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 6. 38652100-1 – projektory,
 7. 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 8. 39162000-5 – pomoce naukowe,
 9. 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
 10. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPS-322/I/1/17 – warsztaty – zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik

CDN-OiPS-322-I-1-17 – warsztaty – zaproszenie do złozenia oferty

Treść: Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie organizacji warsztatów dla 40 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

1. 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe,

2. 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,

3. 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków,

4. 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne,

5. 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,

6. 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą,

7. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,

8. 80531000-5 – usługi szkolenia przemysłowego i technicznego.


Pliki do pobrania


Polecane