Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br. Zamieszczono: 14.04.2020


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia br. na podstawie rozrządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 roku.

Dotyczy również kształcenia pracowników młodocianych.

Czytaj więcej na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Galeria


Zdjęcie 1

Polecane