Pracownik administracyjno – biurowy

Cel:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą biurową.

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Program:

– Organizacja pracy biurowej

– Przepływ informacji w zarządzaniu biurem

– Zasady efektywnej komunikacji

– Zagadnienia prawne

– Obsługa urządzeń biurowych i komputera

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas trwania: 80 godzin

Cena: 800zł/os.

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 243 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...