Pracownik ogólnobudowlany

Cel kursu

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników kursu oraz nauczenie ich wykonywania prac ogólnobudowlanych.

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Program nauczania

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, pierwsza pomoc
 • materiałoznawstwo
 • maszyny i narzędzia w pracach ogólnobudowlanych
 • technologia prac ogólnobudowlanych
 • rysunek techniczny
 • magazynowanie i konserwacja sprzętu i materiałów
 • działania zapobiegające i zwalczające wilgoć, impregnaty, grunty
 • tynki i zaprawy murarskie. przygotowanie zapraw, klejów
 • wykonywanie posadzek
 • wykonywanie pomiarów i obmiarów
 • malowanie i malowanie dekoracyjne
 • wykonywanie okładzin ściennych, roboty montażowe

Czas szkolenia

 • 50 godzin zajęć teoretycznych
 • 100 godzin zajęć praktycznych

CENA: 1800,00 zł

(przy skierowaniu większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny)

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 198 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...