“Procedury rozliczania/refundacji kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry w przedsiębiorstwie”

Szanowni Państwo.

Przed każdym kolejnym miesiącem zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ramach projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie szansą na sukces”, nr POKL.08.02.01-16-040/12, wysoko wykwalifikowany pracownik jest zobowiązany opracować Plan projektu/prac. Opracowanie Planu odbywa się oczywiście przy współpracy z przedsiębiorstwem i z uwzględnieniem jego oczekiwań, co do prac jakie wykonywać będzie w danym miesiącu pracownik. Natomiast po zakończonym miesiącu zatrudnienia wysoko wykwalifikowany pracownik jest zobowiązany opracować i przedłożyć w biurze projektu (obok ww. Planu) Raport/sprawozdanie z przebiegu postępu projektu/prac oraz Ewidencję godzin i zadań tzw. kartę czasu pracy – wskazane jest by dokumenty składać jednocześnie z dokumentami rozliczeniowymi przedsiębiorstwa.

Do pobrania:
Wzory miesięcznych dokumentów rozliczeniowych dla wysoko wykwalifikowanego pracownika: pobierz tutaj

Przedsiębiorstwo zatrudniające wysoko wykwalifikowanego pracownika w ramach projektu pracownika celem uzyskania refundacji/zwrotu kosztów jego zatrudnienia musi złożyć następujące dokumenty: Wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia wraz z załącznikami, Rozliczenie finansowe wynagrodzeń oraz Notę księgową.
Procedura rozliczania kosztów zatrudnienia wygląda tak, iż przedsiębiorstwo rozlicza i wnioskuje o refundację faktycznie poniesionych wydatków. Jeżeli za każdą składową kosztów wynagrodzenia (netto, ZUS, podatek) będą Państwo ubiegać się o osobną refundację wówczas składają Państwo 3 wnioski o zwrot kosztów zatrudnienia i 3 noty księgowe, po zapłaceniu kolejno: wynagrodzenia netto (najwcześniej w dniu wypłaty), po zapłaceniu składki zdrowotnej – ZUS (najwcześniej w dniu przelewu do ZUS, zwyczajowo ok. 15 dzień kolejnego m-c) i po zapłaceniu podatku dochodowego od os. fizycznych (najwcześniej w dniu przelewu do US, zwyczajowo ok. 20 dzień kolejnego m-c). Jeśli natomiast, zdecydują się Państwo wnioskować o refundację po opłaceniu całości kosztów wówczas składają Państwo 1 wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia i 1 notę księgową – najwcześniej w dniu przelewu/zapłaty ostatniego składowego wynagrodzenia.
Jest też możliwe rozliczenie wynagrodzenia netto i składki zdrowotnej połączonej z podatkiem – wtedy składają Państwo 2 wnioski i 2 noty księgowe (1 nota dot. wynagrodzenia netto, a 2 składki zdrowotnej + podatku). W tym przypadku także, dokumenty należy składać najwcześniej w dniu uregulowania/zapłaty kosztów.
Dokumenty służące rozliczeniu kosztów zatrudnienia pracownika należy składać w siedzibie WZDZ (osobiście lub drogą pocztową), a dołączone do nich powinny być dokumenty, jakie powinien prowadzić w każdym m-c zatrudniany przez Państwa wysoko wykwalifikowany pracownik.

Do pobrania:
Wzory miesięcznych dokumentów rozliczeniowych dla przedsiębiorstwa: pobierz tutaj
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Biuro projektu
„Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie szansą na sukces”
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18
45-301 Opole
tel. 77 400 33 10 lub 77 400 33 11
kom. 796 564 190
fax 77 400 33 11

(Visited 19 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...