Profesjonalna kadra budowlana na drodze do sukcesu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia pracowników firm budowlanych

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1

„Profesjonalna kadra budowlana na drodze do sukcesu”

W projekcie firmy sektora MMŚP (mikro, małe, średnie) z branży budowlanej, mające swoją siedzibę na terenie woj. opolskiego mogą bezpłatnie przeszkolić pracowników w następujących zakresach:

1/. KURS: MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH METALOWYCH – 80 godzin.

2/. KURS: OPERATOR ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH, PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG, NARZĘDZI UDAROWYCH RĘCZNYCH – 94 godziny.

3/. KURS: OPERATOR ŁADOWARKI KLASA II – 72 godziny.

Przedsiębiorstwo może wysłać pracowników na wszystkie trzy szkolenia. Szkolenia 1/. 2/. i 3/. kończą się egzaminem państwowym składanym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a uzyskane uprawnienia ważne są bezterminowo.

Planowane rozpoczęcie szkoleń 2/. i 3/.: miesiąc listopad/grudzień 2013r.

Miejsce organizacji szkoleń: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Małopolska 1845-301 Opole

 

Zapewniamy:

 

  • bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • badania lekarskie, ubezpieczenie NNW,
  • egzamin państwowy,
  • wyżywienie,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw branży budowlanej należących do sektora MMŚP (mikro, małe, średnie) z woj. opolskiego.
  • Uczestnicy – pracownicy wysłani na szkolenie przez przedsiębiorstwo – zamieszkują na terenie woj. opolskiego i są zatrudnieni na umowę o pracę.
  • Przedsiębiorstwo, ani jego pracownicy w latach 2007-2010 nie korzystali ze wsparcia w ramach Działania 8.1 POKL.
  • Przedsiębiorstwo nie przekroczyło limitu pomocy de minimis (200 tys. euro w ciągu ostatnich 3 lat).
  • Pierwszeństwo udziału w projekcie (szczególnie w zakresie kursu 1/. i 2/.) mają Uczestnicy posiadający wykształcenie co najwyżej średnie.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla Przedsiębiorstwa (Beneficjenta Pomocy)

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla Uczestnika Szkolenia (Pracownika Przedsiębiorstwa)

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 

 

Więcej informacji:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowegoul. Małopolska 1845-301 OpoleBudynek H, pok. 8, 9 i 10
tel. 77 400 33 11 lub 77 400 33 10fax 77 400 33 01
e-mail: kursy@wzdz.opole.pl msp@wzdz.opole.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PKB/2013

dot. usługi cateringowej / poczęstunku w projekcie

„Profesjonalna kadra budowlana na drodze do sukcesu”

podczas kursu
„Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych”

szczegóły w załącznikach:

– zapytanie_ofertowe_catering-montazysta_rusztowan.doc
– formularz_oferty_odpowiedz_na_zapytanie_ofertowe_1_2013.doc
(Visited 25 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...