Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata”

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Rozeznanie rynku – organizacja wyżywienia w Szkole Podstawowej w Sidzinie – postępowanie nr CDN-DOŚ-322/XIX/18

 

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi organizacji wyżywienia w Szkole Podstawowej w Sidzinie w ramach projektu  nr RPOP.09.01.01-16-048/15-01 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

 1. Formularz oferty – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – nagrody i upominki – postępowanie nr CDN-DOŚ-322/XVIII/18 – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy nagród i upominków dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Sidzinie w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15-01 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 

 • 18931100-5 – plecaki,
 • 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 • 30200000-1 – artykuły wirtualnej rzeczywistości,
 • 30237410-6 – myszka komputerowa,
 • 32342412-3 – głośniki,
 • 37524100-8 – gry edukacyjne.

W załączeniu :

 1. Formularz oferty – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych robotyki – postępowanie nr CDN-DOŚ-322/X/17

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu – rozeznaniu rynku – o sygnaturze CDN-DOŚ-322/X/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  w sprawie usługi polegającej na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć robotyki dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Sidzinie (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Rozeznanie rynku – materiały do zajęć informatyki i druku 3D – postepowanie nr CDN-DOŚ-322/XI/17 – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć informatyki i druku 3D do Szkoły Podstawowej w Sidzinie w ramach projektu  nr RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 

30197630-1 – papier do drukowania,

31158100-9 – ładowarki do baterii,

31411000-0 – baterie alkaliczne,

30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów.

W załączeniu :

 1. Formularz oferty – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych robotyki – zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/X/17 – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi polegającej na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć robotyki dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Sidzinie –  uczestników Projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego do 31 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe)

W załączeniu :

 1. Formularz oferty pobierz plik
 2. Oświadczenie-zleceniobiorcy – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu – rozeznaniu rynku – o sygnaturze CDN-DOŚ-322/VII/2/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie usługi polegającej na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć efektywnej nauki dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Sidzinie – uczestników Projektu (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Rozeznanie rynku – materiały do zajęć – Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/VIII/1/17 – pobierz plik

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Sidzinie w ramach projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 22816000-3 – bloki papierowe,
 2. 24910000-6 – kleje,
 3. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 4. 30191000-4 – sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli,
 5. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 6. 30197630-1 – papier do drukowania,
 7. 30237430-2 – markery,
 8. 31411000-0 – baterie alkaliczne,
 9. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 10. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 11. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne,
 12. 44812300-8 – farby do celów szkolnych.

W załączeniu :

 1. Formularz oferty – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – opieka na obozie – Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/IIa/17 – pobierz plik

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi polegającej na sprawowaniu zadań wychowawcy i opiekuna dzieci podczas siedmiodniowego obozu edukacyjno-wyrównawczego od 13 do 19 lutego 2017 r. dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Sidzinie – uczestników Projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego do 31 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe)

W załączeniu :

 1. Formularz oferty – pobierz plik
 2. Oświadczenie-zleceniobiorcy – pobierz plik

 

 

Rozeznanie rynku -zajęcia pozalekcyjne efektywnej nauki – Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/VII/17 – pobierz plik

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych efektywnej nauki dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Sidzinie – uczestników Projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego do 31 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe)

W załączeniu :

 1. Formularz oferty – pobierz plik
 2. Oświadczenie-zleceniobiorcy – pobierz plik


Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu – rozeznaniu rynku – o sygnaturze CDN-DOŚ-322/VI/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Sidzinie – uczestników Projektu (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Rozeznanie rynku – Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/V/1/16 – pobierz plik

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Sidzinie – uczestników Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego do 31 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe)

W załączeniu :

 1. Formularz oferty – pobierz plik
 2. Oświadczenie-zleceniobiorcy – pobierz plik

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/V/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie opracowania i administrowania strony internetowej projektu i platformy e-learningowej dla Szkoły Podstawowej w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 72000000-5 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe, i wsparcia, 72415000-2 – usługi hostingowe dla stron www, 72413000-8 – usługi w zakresie projektowania stron www, 80420000-4 – usługi e-learningowe)

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/V/1/16 – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie zaprojektowania i utworzenia strony internetowej projektu i platformy edukacyjnej, utworzenia tematycznych modułów e-learningowych i administrowania i hostingu strony internetowej projektu i platformy edukacyjnej (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 72000000-5 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe, i wsparcia, 72415000-2 – usługi hostingowe dla stron www, 72413000-8 – usługi w zakresie projektowania stron www, 80420000-4 – usługi e-learningowe) w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o wyborze ofert w częściach A – B3 w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/I/1/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego, pomocy dydaktycznych (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 30213100-6 – komputery przenośne, 30213200-7 – komputer tablet, 30232100-5 – drukarki i plotery, 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy, 38652100-1 – projektory, 38653400-1 – ekrany projekcyjne, 39162000-5 – pomoce naukowe, 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny i 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe).

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania w częściach B4 – B7 z uwagi na brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/I/1/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego, pomocy dydaktycznych (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 30213100-6 – komputery przenośne, 30213200-7 – komputer tablet, 30232100-5 – drukarki i plotery, 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy, 38652100-1 – projektory, 38653400-1 – ekrany projekcyjne, 39162000-5 – pomoce naukowe, 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny i 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe).

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/II/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji czterech czterodniowych wycieczek edukacyjnych i dwóch siedmiodniowych obozów edukacyjno-wyrównawczych dla Uczestników Projektu – uczniów i nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę – Zespołu Szkolno–Przedszkolnego – Szkoły Podstawowej w Sidzinie (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków, 63511000-4 – organizacja wycieczek, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 55243000-5 – usługi w zakresie obozowisk dla dzieci).

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/I/1/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji warsztatów dla 11 nauczycieli (9 kobiet i 2 mężczyzn).

 


Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/III/1/16 – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie w sprawie zakupu w sprawie dostawy: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego i pomocy dydaktycznych (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 30213100-6 – komputery przenośne, 30213200-7 – komputer tablet, 30232100-5 – drukarki i plotery, 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy, 38652100-1 – projektory, 38653400-1 – ekrany projekcyjne, 39162000-5 – pomoce naukowe, 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny i 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe) w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/II/1/16 – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie organizacji czterech czterodniowych wycieczek edukacyjnych i dwóch siedmiodniowych obozów edukacyjno-wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków, 63511000-4 – organizacja wycieczek, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 55243000-5 – usługi w zakresie obozowisk dla dzieci) w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/I/1/16 – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie organizacji warsztatów dla 11 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sidzinie (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80531000-5 – usługi szkolenia przemysłowego i technicznego) w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

(Visited 408 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...