Seminarium pt: „Masz prawo do mediacji”

W dniu  27.10.2017 w  Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu odbyło się już po raz piąty  seminarium pt: „Masz prawo do mediacji” propagujące ideę mediacji wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na terenie miasta Opola zorganizowane z okazji  Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji. Celem spotkania było promowanie mediacji wśród młodzieży  oraz mediacji rówieśniczych w szkołach jako jednej z metod wychowawczych stosowanych w rozwiązywaniu konfliktów.

W czasie seminarium głównym przesłaniem było przedstawienie mediacji jako konstruktywnego narzędzia do rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji spornych. Szkoła miała zaszczyt zaprosić wielu znakomitych gości min. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, Koordynator  Opolskiego Salonu Mediatora  – Panią  Ewę Kosowską – Korniak, Pana Nadkomisarza Huberta Adamka – Naczelnika Wydziału Prewencji w Opolu,  Panią Bożenę Smyczyńską – mediatora Sądu Okręgowego w Opolu, Pana Marka Brożka – mediatora Sądu Okręgowego w Opolu, Panią Przemysławę Cecugę- mediatora Sądu Okręgowego w Opolu. Zaproszeni goście przybliżyli młodzieży iddeę mediacji w oparciu o doświadczenia ze swojej codziennej pracy.  Bogate wypowiedzi zaproszonych gości w połączeniu ciekawości i wiedzy uczniów, przeplatane   artystycznymi występami  Aleksandry Drozdowskiej z klasy 1ta stworzyły wspaniałą atmosferę. Nie obyło się  bez słów  gratulacji dla nauczycieli z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego od lat wspierających promowanie mediacji. Podczas uroczystości wyróżnieni nauczyciele Pani Magdalena Krawczyk, Pani Iwona Rożniatowska, Pani Izabela Radlak oraz Pan Grzegorz Piekarek   odebrali podziękowania  z rąk Pani Bożeny Smyczyńskiej – reprezentującej Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Seminarium prowadziły  Pani  Ewa Kosowska – Korniak oraz Pani Lucyna Magierowska – Siruk.

(Visited 64 times, 1 visits today)