Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnych

Cel:

Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie organizacji i techniki handlu przy sprzedaży towarów i usług oraz wytworzenie wśród uczestników nawyków profesjonalnej obsługi klientów.

Wymagania stawiane uczestnikom:

Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z ukończoną szkołą podstawową, wykazujące predyspozycje do pracy w handlu (łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz umiejętność liczenia i kalkulacji).

Program:

  • organizacja własnego stanowiska pracy oraz dobór i posługiwanie się sprzętem zgodnie z jego funkcją oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ekspozycja towarów według pokrewieństwa cech użytkowych wyzwalających impulsy „zakupów przy okazji”,
  • organizacja promocji i okazjonalnych stanowisk,
  • kompozycja towarów i elementów dekoracyjnych do witryn sklepowych,
  • prowadzenie rozmów sprzedażowych w kontaktach z klientami,
  • udzielanie porad klientom przy zakupie towarów,
  • obsługa kas fiskalnych,
  • obsługa aplikacji biurowych oraz programu komputerowego Subiekt.

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).

Czas trwania: 90 godzin

Cena:

 

1000 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny

(Visited 49 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...