Uczyć się by działać

Wojewódzki zakład doskonalenia zawodowego w Opolu realizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Uczyć się by działać” Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w województwie opolskim. Projekt obejmuje szkolenia:

  • Językowe – język angielski i niemiecki na różnych poziomach zaawansowania
  • Komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
  • Profesjonalna obsługa Klienta
  • Zagadnienia prawne

Czas realizacji projektu: październik 2006 – październik 2007 Uczestnikami szkoleń są: pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy w województwie opolskim. Miejsce realizacji szkoleń: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Ul. Małopolska 18 45-301 Opole tel. /077/ 40 03 300 fax /077/ 40 03 301

(Visited 28 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...