Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu „E” na przedłużenie (odnowienie) ważności bądź uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP do 1kV w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą ustawy PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. Z 2005r. nr 62 poz. 552) z dniem 3 maja 2010 roku straciły ważność wszystkie uprawnienia kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

Kandydaci na kurs uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV powinni złożyć wniosek z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

 

Program obejmuje:

budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,

zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,

zasady przyłączania urządzeń,

zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,

zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,

organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,

przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,

wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.

 

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu kursant otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Czas trwania: 30 godzin

Cena: 400 zł/os. (Przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

   
   
   

 

Zapisz się na kurs!

(Visited 1 740 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...