Włoskie smaki

W sobotę 7 października 2017r. trzecia grupa uczniów naszych szkół wróciła z zagranicznych 3 tygodniowych praktyk realizowanych w ramach projektu: „Włoskie smaki – nowe doświadczenia zawodowe szansą na regionalnym i europejskim rynku pracy” – „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Odbywały się one, tak samo jak i poprzednio w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto położonej na północnym wybrzeżu Sycylii.

Celem projektu realizowanego w latach 2016-2018 jest wzrost kompetencji oraz umiejętności zawodowych, społecznych i językowych uczniów naszych szkół kształcących się w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, fryzjerskiej oraz informatycznej. Nabyta wiedza pozwoli na uzupełnienie posiadanych już przez nich kompetencji i umiejętności o nowe rozwiązania stosowane na rynkach europejskich.

W trzeciej spośród sześciu dziesięcioosobowych grup znaleźli się uczniowie i uczennice Publicznego Technikum kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, a także uczennice Publicznej ZSZ uczące się w zawodzie kucharz i fryzjer.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Wszyscy wrócili pełni wrażeń i niezapomnianych przeżyć, a przede wszystkim bogatsi o nowe doświadczenia i to nie tylko zawodowe. W ramach stażu młodzież zwiedziła najpiękniejsze zakątki Sycylii m.in. Etnę, Taorminę i Palermo.

Jednocześnie 7 października 2017r. na Sycylię poleciała już IV grupa, której życzymy udanego pobytu.

Uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie proszę o kontakt.

Magdalena Krawczyk-Wolny

(Visited 55 times, 1 visits today)