Włoskie smaki

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WŁOSKIE SMAKI

Informuję wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Włoskie smaki – nowe doświadczenia zawodowe szansą na regionalnym i europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025937 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wyjazdem na trzytygodniowy staż na Sycylię w maju lub czerwcu 2018r., że termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 9 lutego 2018r. (piątek).

Magdalena Krawczyk-Wolny

(Visited 266 times, 1 visits today)