Włoskie smaki

W sobotę 27 maja 2017r. druga grupa uczniów naszych szkół wróciła z zagranicznych 3 tygodniowych praktyk realizowanych w ramach projektu: „Włoskie smaki – nowe doświadczenia zawodowe szansą na regionalnym i europejskim rynku pracy” – „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Odbywały się one, tak samo jak i poprzednio w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto położonej na północnym wybrzeżu Sycylii.
Celem projektu realizowanego w latach 2016-2018 jest wzrost kompetencji oraz umiejętności zawodowych, społecznych i językowych uczniów naszych szkół kształcących się w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, fryzjerskiej oraz informatycznej. Nabyta wiedza pozwoli na uzupełnienie posiadanych już przez nich kompetencji i umiejętności o nowe rozwiązania stosowane na rynkach europejskich.


W drugiej spośród sześciu dziesięcioosobowych grup znaleźli się uczniowie i uczennice Publicznego Technikum kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, a także uczennice Publicznej ZSZ uczące się w zawodzie kucharz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W załączeniu regulamin rekrutacji w formacie Word i PDF:

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Zdjęcia również na facebooku na stronie projektu:

Today is Europe day, an important day to remember that united we are stronger…and on this day we give our welcome to a…

Opublikowany przez EProjectConsult na 9 maja 2017

 

   

(Visited 104 times, 1 visits today)