Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu, organizuje kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających min. wykształcenie średnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Kurs pozwala opanować zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami wychowawcy oraz uczą się jak reagować na trudne sytuacje zdarzające się m. in. na obozach, koloniach czy zimowiskach.

Kurs zostanie zorganizowany w formie wykładów i ćwiczeń w os­tatniej dekadzie miesiąca czerwca b.r.
Czas trwania kursu – 36 godzin dydak­tycznych (9 dni – codziennie po 4 godziny zajęć).

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnika­mi kursu.
Cena kursu 150 zł.
Kurs odbywać się będzie w sali dydaktycznej WZDZ w Opolu. ul. Małopolska 18, budynek G.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć.
Kontakt: tel. 77 40 03 316.

Zapisz się na kurs!

(Visited 34 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...