Wychowawcy i kierownicy kolonii

Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy i/lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy/kierownika, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęć; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie co najmniej średnie.

Zapisz się na kurs!

(Visited 44 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...