Wysoko wykwalifikowana kadra czynnikiem rozwoju opolskich MŚP

Projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra czynnikiem rozwoju opolskich MŚP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole, ul. Małopolska 18 uprzejmie informuje, iż w okresie od 04.07.2011r.- 31.08.2012r. będzie realizował projekt pn.:

Wysoko wykwalifikowana kadra czynnikiem rozwoju opolskich MŚP

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 • Komplet dokumentów zgłoszeniowych dla wysoko wykwalifikowanej kadry – pobierz plik.
 • Komplet dokumentów zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw sektora MŚP – pobierz plik.

Regulamin uczestnictwa/Informacje o projekcie

 1. Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 10 przedsiębiorstw (z sektora MŚP) w województwie opolskim poprzez tymczasowe zatrudnienie 10 wysoko wykwalifikowanych pracowników przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 2. Biuro projektu znajduje się w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole; ul. Małopolska 18
 3. Okres realizacji projektu: 04.07.2011r.- 31.08.2012r.

Warunki uczestnictwa:
Projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra czynnikiem rozwoju opolskich MŚP” skierowany jest do grupy docelowej składającej się z:

 • 10 wysoko wykwalifikowanych osób wyłonionych podczas rekrutacji.
 • 10 małych i średnich przedsiębiorstw wyłonionych podczas rekrutacji.

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki formalne łącznie:

 • osoby fizyczne:
  • do etapu rekrutacji wysoko wykwalifikowanej kadry będą mogli przystąpić wykwalifikowani specjaliści w szczególności badacze, inżynierowie, projektanci i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży, przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studia doktoranckie. Wysoko wykwalifikowany personel powinien być zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających oddelegowanie do beneficjenta pomocy oraz prowadzić (w ramach nowo utworzonego miejsca pracy) działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy.
  • osoby zamieszkujące woj. opolskie;
 • przedsiębiorstwa:
  • przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i osiągające roczny obrót mniejszy od 40 milionów euro;
  • przedsiębiorstwa małe, zatrudniające mniej niż 50 pracowników i nie przekraczające 7 milionów euro rocznego obrotu;
  • z siedzibę firmy na terenie województwa opolskiego;
  • zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego pracownika może być objęte pomocą de minimis.

Warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji w projekcie, jest spełnienie kryteriów określonych w pkt. 1 i 2 oraz zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonych poniżej formularzy rekrutacyjnych.

Dokumenty należy składać/przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Nabór do projektu – „Wysoko wykwalifikowana kadra czynnikiem rozwoju opolskich MŚP” w biurze projektu, które mieści się w:
Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego,
ul. Małopolska 18 w pok. 9
45-301 Opole,
lub przesłać formularz drogą elektroniczną na adres:
kursy@wzdz.opole.pl
msp@wzdz.opole.pl

Rekrutacja w trybie ciągłym aż do skompletowania zaplanowanej w projekcie liczby Uczestników. Planowany termin zakończenia procesu rekrutacji – miesiąc wrzesień 2011r.

O wynikach rekrutacji Uczestnicy zostaną powiadomieni: pisemnie/telefonicznie/elektronicznie.

Informacji udziela Pani Agnieszka Wojtal,
tel. 077/4003314;
e-mail: kursy@wzdz.opole.pl, msp@wzdz.opole.pl

 • formularz zgłoszeniowy dla wysoko wykwalifikowanej kadry – pobierz.
 • formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorstwa – pobierz.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra czynnikiem rozwoju opolskich MŚP” – pobierz plik.

Materiały do pobrania:

 • Komplet dokumentów zgłoszeniowych dla wysoko wykwalifikowanej kadry – pobierz plik.
 • Komplet dokumentów zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw sektora MŚP – pobierz plik.

Biuro Projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18 budynek H pok. 9
45-301 Opole
tel. 774003314, 607 601 637,
e-mail: kursy@wzdz.opole.pl

(Visited 48 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...