Zarządzanie placówkami oświatowymi

Tematyka kursu – zarządzanie i kierowanie oświatą, planowanie pracy szkoły, budowanie koncepcji pedagogicznej placówki, prawo oświatowe, zagadnienia finansowe i zagadnienia kadrowe w oświacie, zamówienia publiczne, nadzór pedagogiczny, promocja szkoły, pomiar dydaktyczny, praca z rada pedagogiczną, współpraca z rodzicami. Celem kursu jest przygotowanie do zarządzania placówką w oświatową, spełnianie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły, wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do kierowania placówką oświatową.

Kurs adresowany jest do:

 • osób pełniących funkcje wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • osób pełniących funkcje dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184 z dnia 3 listopada 2009 r., poz. 1436).

Program kursu obejmuje:

 • zarządzanie i kierowanie oświatą,
 • planowanie i organizacja pracy szkoły,
 • dokumentacja wewnątrzszkolna,
 • prawo oświatowe,
 • zagadnienia finansowe,
 • zagadnienia kadrowe w oświacie,
 • zamówienia publiczne,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • nadzór pedagogiczny,
 • ocenianie wewnątrzszkolne,
 • pomiar dydaktyczny,
 • praca z radą pedagogiczną,
 • promocja szkoły,
 • psychologia szefa,
 • współpraca z rodzicami,
 • jakość w edukacji.

Zapisz się na kurs!

(Visited 53 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...