ZDZ – Info

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” (moduł A), a realizowany przez prawie 100 ośrodków w Zakładach Doskonalenia Zawodowego w całej Polsce.

Celem projektu: „Ogólnopolska Sieć Usług Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych ZDZ-Info”, jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – prawnie lub biologicznie (nie wymagamy okazania orzeczenia o niepełnosprawności). Wszystkie usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatne oraz istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Na terenie województwa opolskiego funkcjonują dwa punkty ZDZ – Info w:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18
45 – 301 Opole
tel. (077) 400 33 16
fax (077) 400 33 15
e-mail: m_komorowski@interia.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Kazimierza Wielkiego 17
47 – 232 Kędzierzyn – Koźle
tel. (077) 483 40 91
fax (077) 481 65 03
e-mail: okzkedzierzyn@wzdz.opole.pl

(Visited 56 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...