Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”

BEZPŁATNE SZKOLENIA

„NABÓR DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZAKOŃCZONY, PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO OBSERWOWANIA AKTUALNOŚCI NA NASZEJ STRONIE”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do  udziału  w projekcie:

„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.02-Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

 1. bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie  Aglomeracji Opolskiejpracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu województwa opolskiego – terenu Aglomeracji Opolskiej.
 2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności osób z obszarów wiejskich terenu Aglomeracji Opolskiej,

https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/announcement/attachments/06._zalacznik_nr_5_-_mapa_ao.pdf

 1. Osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób powyżej 50 roku życia,
 2. W ramach projektu przewidziano 3 rodzaje szkoleń:

1/.Kurs: dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z  uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Czas trwania szkolenia 160 godz. kursu.

2/.Kurs: hydraulik-monter instalacji sanitarnych  (wod. kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

Czas trwania szkolenia  90 godz. kursu.

3/. Kurs: Kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne G2, G3 – E – dla montera instalacji budowlanych

Czas trwania szkolenia: 120 godz. kursu.

 

Zajęcia odbywać się będą przeważnie w trybie weekendowym.

 

Usługi dodatkowe:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Opola, poczęstunek-catering

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Opolu,

ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10

tel.77 400 33 14; 77 400 33 10, 607 601 637

e-mail: msp@wzdz.opole.pl; oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

 

 Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-NOWE KWALIFIKACJE DLA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI OPOLSKIEJ
 2. WSTĘPNY- formularz_zgloszeniowy-do projektu-Aglomeracja Opolska – do pobrania w formacie WORD
 3. WSTĘPNY- formularz_zgloszeniowy-do projektu-Aglomeracja Opolska – do pobrania w formacie PDF

 

05.12.2018 r.

Sz.Państwo,
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu  zaprasza Państwa do składania ofert w odpowiedzi na nasze:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_2018r.- dotyczące przeprowadzenia kursu-Kierowca-prawo jazdy kategorii C dla 20 osób – pobierz plik

I.PROGRAM :
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
II. NR PROJEKTU: RPOP.09.02.02-16-0007/16
III.TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej- nowe możliwości dla regionu”
IV.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Małopolska 18
45-301 Opole
tel.77 4003300;  77 400 33 14
e-mail: msp@wzdz.opole.pl
W załączeniu przesyłamy wymagane dokumenty i formularze:

1.Wzór formularza ofertowego-załącznik nr 1

2. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i braku powiązań-załącznik nr 2

3.Wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia w zakresie wykonawstwa -załącznik nr 3

4.Wykaz pojazdów ,wyposażenia i urządzeń technicznych-załącznik nr 4

5.Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5

6.Wzór umowy – załącznik nr 6

 Z poważaniem Zespół projektowy WZDZ w Opolu
Anna Smela, Małgorzata Duda- tel. 77 400 33 14,Danuta Respekta- kom. 607601637

 

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu;

45-301 Opole; ul. Małopolska 18;

NIP 754 033 63 80

przesyła Państwu ponownie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1, dotyczące zakupu fabrycznie nowego kompletu dydaktycznego/zestawu dydaktycznego do nauki zawodu dekarz-blacharz, na potrzeby części praktycznej kursu „Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych”; w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

NR PROJEKTU: RPOP.09.02.02-16-0007/16

TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”

 Zmianie ulega dokument:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_1_ZAKUP_ZESTAWU_DYDAKTYCZNEGO_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ_WERSJA_AKTUALNA

oraz

ZALACZNIK_NR_2_UMOWA_NA_ZAKUP_ZESTAWU_DYDAKTYCZNEGO_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ_WERSJA_AKTUALNA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,
45-301 Opole, ul. Małopolska 18.

Osoba do kontaktu- -Pani Anna Smela oraz Pani Monika Prześlakiewicz – tel. 77/40 03 314, fax 77/40 03 301,

e-mail: msp@wzdz.opole.pl

Pozostałe dokumenty do pobrania:

ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY_ZESTAW_DYDAKTYCZNY_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ

ZAŁĄCZNIK-NR_3_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAKUPU

I/. Wyżywienia– lunchu

oraz

II/. Poczęstunku podczas przerw kawowych

w formie usługi cateringowej

dla uczestników szkoleń:

 1. Kurs: Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 2. Kurs: Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod.kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

w ramach realizacji projektu Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu

Dokumenty do pobrania w formacie Word i PDF:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2 DOTYCZACE_ZAKUPU_USLUG_CATERINGU

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2-DOTYCZACE_ZAKUPU_USLUG_CATERINGU

ZALACZNIK_NR_1-WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_1-WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_2-WZOR_OSWIADCZENIA _WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_2-WZOR_OSWIADCZENIA _WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_3-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_ZASTOSOWANIU_KLAUZUL_SPOLECZNYCH

ZALACZNIK_NR_3-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_ZASTOSOWANIU_KLAUZUL_SPOLECZNYCH

ZALACZNIK_NR_4-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_4-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_5-WZOR_UMOWY

ZALACZNIK_NR_5-WZOR_UMOWY 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3

dotyczące zakupu

I/. Programów CAD

oraz

II/. Laptopów

na potrzeby realizacji kursu „Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod. kan.,c.o.)  
– szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E”

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Dokumenty do pobrania w formacie Word i PDF:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3 DOTYCZACE_ZAKUPU_CAD_LAPTOPOW

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3-DOTYCZACE_ZAKUPU_ PROGRAMU_ CAD_ I_ LAPTOPOW -pdf

ZALACZNIK_NR_1_WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_2_WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_ BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_3_WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_4_WZOR_UMOWY

ZALACZNIK_NR_5_PROTOKOL_ODBIORU

(Visited 7 031 times, 1 visits today)

Aktualności

 • Kontakt
 • Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”
 • Szkoły dla dorosłych
 • Rodzaje szkoleń i kursów
 • Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”
 • OKZ w Opolu
 • Publiczne Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu
 • Szkoły dla młodzieży
 • Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.
 • Realizowane

kontakt

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...