VII KONKURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Działając w oparciu o słowa: UCZY, KSZTAŁCI, DOSKONALI  (będące dewizą WZDZ) oraz przyłączając się do idei niesienia pomocy pragniemy zaprosić młodzież, z terenu województwa opolskiego, do udziału w VII KONKURSIE  UDZIELANIA  PIERWSZEJ POMOCY  PRZEDMEDYCZNEJ .

Przedsięwzięcie to, obejmujące po raz pierwszy uczniów szkół podstawowych, ma na celu:

–  promowanie i upowszechnienie wśród młodzieży zasad ratownictwa przedmedycznego,

–  kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo,

–  uwrażliwienie na potrzeby i cierpienie innych,

–  wyłonienie z grona młodzieży liderów, z którymi współpraca może w przyszłości umożliwić powstanie grup ratowniczych

Konkurs został objęty Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.

    Szkoła, które zechce wziąć udział w konkursie powinna zgłosić swoją drużynę w terminie do 14 marca 2019  r. w sekretariacie WZDZ ( tel. 77 400 33 70, e-mail’em: szkoladzienna@wzdz.op.pl lub listownie ).

Pliki do pobrania poniżej (kliknij we właściwy):

regulamin

oświadczenie, 

oraz przykładowe testy i opis zadań praktycznych

Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 9.30 w sali plenarnej WZDZ (sala 10 budynku D) w Opolu, ul. Małopolska 18 (rejestracja od godz. 8.45).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z poważaniem

Prezes Zarządu                                 Koordynator Konkursu

mgr Ryszard Dziubandowski               mgr Zygmunt Budziński               

P.S. Dojazd z dworca PKS autobusami linii: 5, 9, 10, 13 na pierwszy przystanek przy  ul. Sosnkowskiego

(Visited 291 times, 1 visits today)