Włoskie smaki

W sobotę 23 czerwca 2018r. wróciła z Sycylii już szósta, ostatnia grupa uczniów naszych szkół z zagranicznych 3 tygodniowych praktyk realizowanych w ramach projektu: „Włoskie smaki – nowe doświadczenia zawodowe szansą na regionalnym i europejskim rynku pracy” – „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

Celem projektu realizowanego w latach 2016-2018 jest wzrost kompetencji oraz umiejętności zawodowych, społecznych i językowych uczniów naszych szkół kształcących się w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, fryzjerskiej oraz informatycznej. Nabyta wiedza pozwoli na uzupełnienie posiadanych już przez nich kompetencji i umiejętności o nowe rozwiązania stosowane na rynkach europejskich.

W szóstej dziesięcioosobowej grupie znalazły się uczennice Publicznego Technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa i technik informatyk, a także uczennice oraz uczniowie Szkoły Branżowej uczący się w zawodzie fryzjer.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Wszyscy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia i to nie tylko zawodowe. W ramach stażu młodzież zwiedziła najpiękniejsze zakątki Sycylii: Etnę, Taorminę oraz dwie z siedmiu pięknych, wulkanicznych Wysp Eolskich znajdujących się na północ od Sycylii.

Na stronie internetowej instytucji pośredniczącej EProjectConsult „A Rocca” opublikowany został raport podsumowywujący pobyt VI grypy na praktykach.

Znaleźć go można pod tym adresem:  http://www.eprojectconsult.com

I tylko żal, że projekt dobiegł końca……, ale może jeszcze uda się wrócić do tych urokliwych miejsc.

Magdalena Krawczyk-Wolny

(Visited 124 times, 1 visits today)