Konkurs dla młodzieży na plakat promujący MDM 2021 pt. ,, Pani mediacja – jest wśród nas” Zamieszczono: 07.09.2021


Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, organizujemy konkurs na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury wybierze spośród zgłoszonych propozycji 5 najlepszych prac. Prace należy składać do dnia 20.09.2021r. do pani Lucyny Magierowskiej – Siruk, pani Iwony Rożniatowskiej lub pani Izabeli Radlak.

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Lucyna Magierowska - Siruk 

Galeria


Zdjęcie 1

Polecane