OKZ OPOLE Zamieszczono: 10.10.2019


Zapraszamy na Kurs Montażysta Rusztowań Budowlano-Montażowych Metalowych :

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest :

- ukończone 18 lat

-wykształcenie minimum podstawowe

-zaświadczenie o przeciwwskazaniu do wykonywania pracy w charakterze montażysty rusztowań i pracy powyżej 3 m  -prosimy dostarczyć w oryginale

Miejsce kursu : Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 45-301 Opole, ul. Małopolska 18

Cena kursu : 1100,00 zł/osoba przy grupie 10 osobowej wraz z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czas trwania kursu : 10 dni 80 godz. W tym 40 godz. teoretycznych i 40 praktycznych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 77 400 3314

E-mail : kursy@wzdz.opole.pl

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS. Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie , uprawnienia oraz wpis do książki Operatora Maszyn Roboczych.

Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz.U.poz.186).

 ul. Małopolska 18

45-301 Opole

tel. 77 400 33 11 ÷ 14

fax 77 400 33 01

e-mail: kursy@wzdz.opole.pl

okz1opole@wzdz.opole.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów – kliknij w link

Galeria


Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Polecane