Projekty Unijne [realizowane]


Projekt nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 –  „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu”

Projekt nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu”

Zamieszczono: 05.01.2021

Czytaj dalej »
Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 –  „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego  WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu”

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu”

Zamieszczono: 05.01.2021

Czytaj dalej »
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr ROIR.03.04.00-16-0126/20 – „Dotacja na kapitał obrotowy dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr ROIR.03.04.00-16-0126/20 – „Dotacja na kapitał obrotowy dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego”

Zamieszczono: 22.10.2020

Czytaj dalej »
Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”

Zamieszczono: 10.10.2019

Czytaj dalej »
Strona 1 z 1

Polecane