Click on the slide!

O nas

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu jest stowarzyszeniem oświatowym powstałym 30 listopada 1989 roku w wyniku przekształcenia "Zakładu Doskonalenia Rzemiosła"…

więcej...
Click on the slide!

Szkoły dla młodzieży

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu oferuje szereg szkół dla młodzieży.

więcej...
Click on the slide!

Szkoły dla dorosłych

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu oferuje szereg szkół dla dorosłych.

więcej...
Click on the slide!

Centrum i Ośrodki Kształcenia Zawodowego

Zobacz Centrum i Ośrodki Kształcenia Zawodowego.

więcej...
Click on the slide!

Centrum i Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli

Zobacz Centrum i Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

więcej...
Click on the slide!

Centrum i Ośrodki Kształcenia Kierowców

Zobacz Centrum i Ośrodki Kształcenia Kierowców.

więcej...
Click on the slide!

Drukarnia LEGA

Drukarnia LEGA Posiadamy ugruntowaną współpracę w zakresie oprawy szytej nićmi i drutem. Przyjmujemy materiały w postaci elektronicznej lub w postaci…

więcej...
Click on the slide!

Kontakt

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Małopolska 18 45-301 Opole

więcej...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Witaj na stronie startowej
Obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2016 roku wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu spotkali się na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku o tej porze, chcieliśmy w ten sposób upamiętnić rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej. Wydarzenie to miało miejsce w 1773 roku.
W tym roku Szkolne Koło Teatralne „Euforia” w swoim przedstawieniu przywołało postać Małego Księcia, który zawsze przypomina nam wszystkim jedną prawdę: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest  niewidoczne dla oczu”. Jest to przesłanie istotne nie tylko w pracy każdego pedagoga, ale w życiu każdego człowieka.

 

Więcej…
 
Konkurs udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów gimnazjum

 

Szanowni Państwo!

Przyłączając się do idei niesienia pomocy pragniemy, wzorem lat ubiegłych, zaprosić młodzież gimnazjalną, z terenu województwa opolskiego, do wzięcia udziału w KONKURSIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie powinna zgłosić swoją drużynę w terminie do 28 listopada 2016 r. w sekretariacie WZDZ (tel. 77 4003300fax. 77 4003301, e-mail'em:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listownie).

Pliki do pobrania poniżej (kliknij na właściwy).

Szczegółowy regulamin, oświadczenie oraz przykładowe testy i opis zadań praktycznych w załączeniu.

Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2016 roku o godz. 9.30 w sali plenarnej WZDZ (sala 10 budynku D) w Opolu, ul.Małopolska 18 (rejestracja od godz. 8.45).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Prezes Zarządu

mgr Ryszard Dziubandowski


P.S. Dojazd z dworca PKS autobusami linii: 5, 9, 10, 13 na pierwszy przystanek przy ul. Sosnkowskiego.

Więcej…
 
Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata"

WZDZ w Opolu Kapitał Ludzki

 

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o wyborze ofert w częściach A – B3 w prowadzonym  postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/I/1/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego, pomocy dydaktycznych (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 30213100-6 - komputery przenośne, 30213200-7 - komputer tablet, 30232100-5 - drukarki i plotery, 30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 38652100-1 - projektory, 38653400-1 - ekrany projekcyjne, 39162000-5 - pomoce naukowe, 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny i 48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe). 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz plik

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania w częściach B4 - B7 z uwagi na brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/I/1/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 - "Dziecięce Odkrywanie Świata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa - 09 - Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego, pomocy dydaktycznych (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 30213100-6 - komputery przenośne, 30213200-7 - komputer tablet, 30232100-5 - drukarki i plotery, 30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 38652100-1 - projektory, 38653400-1 - ekrany projekcyjne, 39162000-5 - pomoce naukowe, 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny i 48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe).

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty w prowadzonym  postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/II/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji czterech czterodniowych wycieczek edukacyjnych i dwóch siedmiodniowych obozów edukacyjno-wyrównawczych dla Uczestników Projektu – uczniów i nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę – Zespołu Szkolno–Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej w  Sidzinie (oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 55110000-4 - hotelarskie usługi noclegowe, 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków, 63511000-4 – organizacja wycieczek, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 - usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60170000-0 - wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 55243000-5 - usługi w zakresie obozowisk dla dzieci). 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz plik

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym  postępowaniu o sygnaturze CDN-DOŚ-322/I/1/16 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji warsztatów dla 11 nauczycieli (9 kobiet i 2 mężczyzn).

 Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/III/1/16 - pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie w sprawie zakupu w sprawie dostawy: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego i pomocy dydaktycznych (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 30213100-6 - komputery przenośne, 30213200-7 - komputer tablet, 30232100-5 - drukarki i plotery, 30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 38652100-1 - projektory, 38653400-1 - ekrany projekcyjne, 39162000-5 - pomoce naukowe, 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny i 48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe) w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

Więcej…
 
Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”

WZDZ w Opolu Kapitał Ludzki

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w projekcie:

„Nowe kwalifikacje-większe możliwości” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego.

 

Więcej…
 
Mistrzynie Opola w piłce siatkowej plażowej w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 06 czerwca 2016 r. w Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu odbyły się zawody sportowe w piłce siatkowej plażowej dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowała Dominika Bednarek i Ania Cieślak uczennice klasy 3Tb. Dziewczyny zaprezentowały się wspaniale pokonując wszystkie zespoły z innych szkół. W ścisłym finale spotkały się 4 najlepsze drużyny:  nasze dziewczęta oraz pary reprezentujące Zespół Szkół Ekonomicznym oraz LO 2. Reprezentacja naszej szkoły  okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając wszystkie spotkania a tym samym zdobywając upragniony złoty medal!!

Gratulujemy serdecznie i liczymy na kolejne złoto już za rok.

Więcej…
 
Festiwal Kariery

W dniu 25 maja w Kubaturze odbył się  Festiwal Kariery- Postaw Na Zawód organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Urząd Marszałkowski w Opolu.  Naszą szkołę reprezentowały dwa stanowiska : fryzjerskie, na którym uczennice naszej szkoły Natalia Paciecha i Ola Andryszczyk prezentowały modne sposoby uczesania oraz doradzały na temat pielęgnacji włosów a także  gastronomiczne, na którym był przygotowany poczęstunek wykonany przez uczniów, uczących się w zawodzie kucharza. Oba te stanowiska cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas festiwalu odbywały się również występy artystyczne a jednym z artystów był nasz gitarzysta Jonatan Koźlik, który na scenie czuję się najlepiej.

 

Więcej…
 
70-lecie ZDZ w Warszawie

20 maja 2016 roku w stolicy naszego kraju odbyła się uroczysta Gala zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Na miejsce obchodów tej rocznicy wybrano Muzeum Kolekcji Jana Pawła II.
W części oficjalnej wysłuchaliśmy przemówień władz i gości ZZDZ, a także przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkaniu towarzyszyło wręczanie licznych odznaczeń dla działaczy ZZDZ.
Drugą część obchodów otworzył uczeń WZDZ w Opolu, Jonatan Koźlik. Jonatan wystąpił jako zwycięzca Konkursu Wokalno-Muzycznego, który odbył się w Kielcach 17 marca 2016. Na scenie zaprezentowali się również zdobywcy II miejsca – Bartłomiej Wawrzeńczyk z Kielc oraz III miejsca – Maria Jeż z Warszawy. Podczas uroczystości mogliśmy też podziwiać występy młodzieży ze szkół ZDZ w Katowicach, która, jako zwycięzcy konkursu „Stylista XXI wieku”, przygotowała etiudę teatralną połączoną z grą aktorską oraz pokazem fryzjerskim i rewią mody. Wysłuchaliśmy również występów uczniów szkół muzycznych prowadzonych przez ZDZ w Kielcach i w Radomiu.
Jesteśmy szczęśliwi i zaszczyceni faktem, że przypadło nam w udziale godne reprezentowanie naszej szkoły podczas tak uroczystego jubileuszu.

mgr Dagmara Socha

 

Więcej…
 
Opolska debata o edukacji

W dniu 9 maja 2016 roku w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym w Zakrzowie, odbyła się opolska debata o edukacji, której tematem przewodnim było ; „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”. W debacie wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, ale także uczniowie, rodzice i wszyscy zainteresowani. Debata odbywała się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Opolskiego i Kuratorium Oświaty w Opolu. Gościem honorowym spotkania  była pani Teresa Wargocka –Wiceminister Edukacji Narodowej. Na spotkaniu obecni byli również pani Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski, pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty w Opolu, pani Jadwiga Parada – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentował pan Ryszard Dziubandowski – Prezes Zarządu, który był jednym z panelistów prowadzących debatę w zakresie struktury i organizacji kształcenia zawodowego.

Podczas spotkania, pani Wiceminister Teresa Wargocka wizytowała stoiska szkół województwa opolskiego, które prezentowały swoje specjalności  przygotowane na debatę. Jednym ze stoisk było stoisko  naszej szkoły, na którym uczennice Monika Borek i Katarzyna Jarocka prezentowały bogatą ofertę naszej szkoły, a także zapraszały do słodkiego poczęstunku w postaci ciastek przygotowanych przez uczniów naszej szkoły.

Więcej…
 
Jonatan Koźlik na scenie NCPP w Opolu

15 kwietnia 2016 roku przez magicznych 15 minut scena Narodowego Centrum Piosenki Polskiej w Opolu należała do ucznia Publicznego Technikum WZDZ w Opolu, Jonatana Koźlika. Nasz gitarzysta został zaproszony na tę scenę przez Europosłankę Danutę Jazłowiecką, podczas Finału Konkursu "Pokaż Język: Odkryj Szekspira" w OTLiA. Występ w NCPP w Opolu był dla Jonatana spełnieniem jednego z muzycznych marzeń!
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki z występ 20 maja w Warszawie z okazji 70 jubileuszu 70-lecia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
W Opolu Jonatana będzie można usłyszeć podczas FESTIWALU KARIERY - POSTAW NA ZAWÓD. Impreza odbędzie się 25 maja br. w godzinach od 10 do 14 na terenie Kubatury przy ul. Oleskiej 102. Występ Jonatana jest zaplanowany około godziny 12, tuż po warsztatach motywacyjnych prowadzonych przez Jana Melę. Podczas Festiwalu Kariery będzie też możliwość zapoznania się z profilami kształcenia w szkołach WZDZ w Opolu.
Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej…
 
EUFORIA na profesjonalnych warsztatach teatralnych w OTLiA

25 kwietnia 2016 roku członkowie szkolnego koła teatralnego EUFORIA, wraz z Panią Dagmarą Sochą i Anną Kornek, wzięli udział w warsztatach teatralnych. Odbyły się one na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Prowadzone były przez aktorkę opolskiego teatru, Panią Mariolę Ordak-Świątkiewicz.
Warsztaty były nagrodą za zajęcie III miejsca w finale konkursu organizowanego przez Panią Europosłankę, Danutę Jazłowiecką, pod hasłem: "Pokaż Język: Odkryj Szekspira". Swoje aktorskie umiejętności na profesjonalnej scenie i pod okiem fachowca szlifowali: Sebastian Głąb, Katarzyna Hadamek, Daria Koźlik i Jonatan Koźlik.
Spotkanie było świetną okazją do poznania podstaw warsztatu aktorskiego i zaplecza. Upewniliśmy się w przekonaniu, że z pewnością nie zrezygnujemy z kolejnych wyzwań aktorskich!

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?
 

LogowanieRDC:
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. akceptuję (zamknij)