Informacja dla rodziców, uczniów i słuchaczy Szkół prowadzonych przez WZDZ w Opolu Zamieszczono: 11.03.2020


  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju Dyrekcja Szkoły informuje, że zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej w dniach 12-13.03.2020 zostają zawieszone na mocy zarządzenia Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu.


Od dnia 16.03.2020 do 27.03. 2020 zajęcia w wyżej wymienionych szkołach zostają zawieszone na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu placówek oświatowych.


Uwaga!

Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia realizują przygotowanie zawodowe (zajęcia praktyczne) u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.


Uczniowie Technikum realizują zajęcia praktyczne w uzgodnieniu z pracodawcą.


Galeria


Zdjęcie 1

Polecane