Informacja dla rodziców, uczniów i słuchaczy Szkół prowadzonych przez WZDZ w Opolu Zamieszczono: 25.03.2020


Informacja dla rodziców, uczniów i słuchaczy

Szkół prowadzonych przez WZDZ w Opolu

  W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Dyrekcja Szkoły informuje, że zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej zostają zawieszone do 10.04.2020 roku.

Od 25.03.2020 roku do 08.04.2020 roku obowiązują zasady nauczania na odległość, o których mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W sytuacji ogłoszenia kolejnych zmian w organizacji roku szkolnego będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z sekretariatami szkoły (telefoniczny: szkoły dzienne - 77/4003340, 77/4003370; szkoły zaoczne – 77/4003344 lub mailowy szkoladziennaWZDZ@op.pl; szkolazaocznawzdz@op.pl


Beata Dikta

Mariola Korczyńska

Galeria


Zdjęcie 1

Polecane