mechanik pojazdów samochodowych Zamieszczono: 18.04.2020


Zadania do wykonania w pierwszym tygodniu od 4 do 8 maja 2020 r. znajdują się poniżej w plikach do pobrania i zawierają w nazwie 1 tydzień

Część plików o bardzo dużym rozmiarze znajduje się pod linkami:

01_tydzień_Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.zip

01_tydzień_Przepisy ruchu drogowego.zip

01_tydzień_Silniki pojazdów samochodowch.rar

Zadania do wykonania w drugim tygodniu od 11 do 15 maja 2020 r. znajdują się poniżej w plikach do pobrania i zawierają w nazwie 2 tydzień.

Dzień dobry Państwu.

INSTRUKCJA

W związku z Częstymi zapytaniami Państwa co do wysyłania gotowych prac pod właściwy adres e-mail. Informuję, że:

Mechanik pojazdów samochodowych w zakresie przedmiotu:

1.Silniki pojazdów samochodowych

2.Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

3.Przepisy ruchu drogowego

Terminy wysłania odpowiedzi:

Czas na realizację zadania to 5 dni roboczych:

1 tydzień - Odpowiedzi z działu 1 – do 08.05.2020 r.

2 tydzień - Odpowiedzi z działu 2 – do 15.05.2020 r.

3 tydzień - Odpowiedzi z działu 3 – do 22.05.2020 r.

4 tydzień - Odpowiedzi z działu 4 – do 29.05.2020 r.

  Odpowiedzi na pytania kontrolne należy zapisać w programie Word lub ręcznie (w tym przypadku należy zrobić zdjęcie lub skan).

Należy przysłać w celu sprawdzenia i oceny na adres e-mail: jacek1904@gmail.com.

Mechanik pojazdów samochodowych w zakresie przedmiotu:

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

2.Rysunek techniczny

3.Podstawy konstrukcji maszyn

Terminy wysłania odpowiedzi:

Czas na realizację zadania to 5 dni roboczych:

1 tydzień - Odpowiedzi z działu 1 – do 08.05.2020 r.

2 tydzień - Odpowiedzi z działu 2 – do 15.05.2020 r.

3 tydzień - Odpowiedzi z działu 3 – do 22.05.2020 r.

4 tydzień - Odpowiedzi z działu 4 – do 29.05.2020 r.

  Odpowiedzi na pytania kontrolne należy zapisać w programie Word lub ręcznie (w tym przypadku należy zrobić zdjęcie lub skan).

Należy przysłać w celu sprawdzenia i oceny na adres e-mail: wkzdz05@gmail.com.

UWAGA

Materiał przesłany do oceny musi być podpisany (imię i nazwisko, zawód, przedmiot) w widocznym miejscu.

Zadania do wykonania w trzecim tygodniu od 18 do 22 maja 2020 r. znajdują się poniżej w plikach do pobrania i zawierają w nazwie 3 tydzień

Jeden dodatkowy plik do pobrania na 3 tydzień znajduje się pod linkiem: 03_tydzień_Układ korbowo tłokowy.xps.

Zadania do wykonania w czwartym tygodniu od 25 do 29 maja 2020 r. znajdują się poniżej w plikach do pobrania i zawierają w nazwie 4 tydzień.

Pliki do pobrania


Polecane