Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Komisja kwalifikacyjna Nr 697 powołana
przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu specjalizuje się w świadczeniu usług edukacyjnych poprzez organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminów na sprawdzanie kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych, jak również odnowienie tychże uprawnień.

Czytaj dalej Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.

 

Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”

BEZPŁATNE SZKOLENIA

„NABÓR DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZAKOŃCZONY, PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO OBSERWOWANIA AKTUALNOŚCI NA NASZEJ STRONIE”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do  udziału  w projekcie:

„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.02-Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

 1. bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie  Aglomeracji Opolskiejpracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu województwa opolskiego – terenu Aglomeracji Opolskiej.
 2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności osób z obszarów wiejskich terenu Aglomeracji Opolskiej,

https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/announcement/attachments/06._zalacznik_nr_5_-_mapa_ao.pdf

 1. Osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób powyżej 50 roku życia,
 2. W ramach projektu przewidziano 3 rodzaje szkoleń:

1/.Kurs: dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z  uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Czas trwania szkolenia 160 godz. kursu.

2/.Kurs: hydraulik-monter instalacji sanitarnych  (wod. kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

Czas trwania szkolenia  90 godz. kursu.

3/. Kurs: Kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne G2, G3 – E – dla montera instalacji budowlanych

Czas trwania szkolenia: 120 godz. kursu.

 

Zajęcia odbywać się będą przeważnie w trybie weekendowym.

 

Usługi dodatkowe:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Opola, poczęstunek-catering

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Opolu,

ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10

tel.77 400 33 14; 77 400 33 10, 607 601 637

e-mail: msp@wzdz.opole.pl; oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

 

 Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-NOWE KWALIFIKACJE DLA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI OPOLSKIEJ
 2. WSTĘPNY- formularz_zgloszeniowy-do projektu-Aglomeracja Opolska – do pobrania w formacie WORD
 3. WSTĘPNY- formularz_zgloszeniowy-do projektu-Aglomeracja Opolska – do pobrania w formacie PDF

 

05.12.2018 r.

Sz.Państwo,
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu  zaprasza Państwa do składania ofert w odpowiedzi na nasze:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_2018r.- dotyczące przeprowadzenia kursu-Kierowca-prawo jazdy kategorii C dla 20 osób – pobierz plik

I.PROGRAM :
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
II. NR PROJEKTU: RPOP.09.02.02-16-0007/16
III.TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej- nowe możliwości dla regionu”
IV.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Małopolska 18
45-301 Opole
tel.77 4003300;  77 400 33 14
e-mail: msp@wzdz.opole.pl
W załączeniu przesyłamy wymagane dokumenty i formularze:

1.Wzór formularza ofertowego-załącznik nr 1

2. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i braku powiązań-załącznik nr 2

3.Wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia w zakresie wykonawstwa -załącznik nr 3

4.Wykaz pojazdów ,wyposażenia i urządzeń technicznych-załącznik nr 4

5.Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5

6.Wzór umowy – załącznik nr 6

 Z poważaniem Zespół projektowy WZDZ w Opolu
Anna Smela, Małgorzata Duda- tel. 77 400 33 14,Danuta Respekta- kom. 607601637

 

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu;

45-301 Opole; ul. Małopolska 18;

NIP 754 033 63 80

przesyła Państwu ponownie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1, dotyczące zakupu fabrycznie nowego kompletu dydaktycznego/zestawu dydaktycznego do nauki zawodu dekarz-blacharz, na potrzeby części praktycznej kursu „Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych”; w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

NR PROJEKTU: RPOP.09.02.02-16-0007/16

TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”

 Zmianie ulega dokument:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_1_ZAKUP_ZESTAWU_DYDAKTYCZNEGO_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ_WERSJA_AKTUALNA

oraz

ZALACZNIK_NR_2_UMOWA_NA_ZAKUP_ZESTAWU_DYDAKTYCZNEGO_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ_WERSJA_AKTUALNA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,
45-301 Opole, ul. Małopolska 18.

Osoba do kontaktu- -Pani Anna Smela oraz Pani Monika Prześlakiewicz – tel. 77/40 03 314, fax 77/40 03 301,

e-mail: msp@wzdz.opole.pl

Pozostałe dokumenty do pobrania:

ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY_ZESTAW_DYDAKTYCZNY_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ

ZAŁĄCZNIK-NR_3_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAKUPU

I/. Wyżywienia– lunchu

oraz

II/. Poczęstunku podczas przerw kawowych

w formie usługi cateringowej

dla uczestników szkoleń:

 1. Kurs: Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 2. Kurs: Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod.kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

w ramach realizacji projektu Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu

Dokumenty do pobrania w formacie Word i PDF:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2 DOTYCZACE_ZAKUPU_USLUG_CATERINGU

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2-DOTYCZACE_ZAKUPU_USLUG_CATERINGU

ZALACZNIK_NR_1-WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_1-WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_2-WZOR_OSWIADCZENIA _WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_2-WZOR_OSWIADCZENIA _WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_3-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_ZASTOSOWANIU_KLAUZUL_SPOLECZNYCH

ZALACZNIK_NR_3-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_ZASTOSOWANIU_KLAUZUL_SPOLECZNYCH

ZALACZNIK_NR_4-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_4-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_5-WZOR_UMOWY

ZALACZNIK_NR_5-WZOR_UMOWY 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3

dotyczące zakupu

I/. Programów CAD

oraz

II/. Laptopów

na potrzeby realizacji kursu „Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod. kan.,c.o.)  
– szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E”

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Dokumenty do pobrania w formacie Word i PDF:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3 DOTYCZACE_ZAKUPU_CAD_LAPTOPOW

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3-DOTYCZACE_ZAKUPU_ PROGRAMU_ CAD_ I_ LAPTOPOW -pdf

ZALACZNIK_NR_1_WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_2_WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_ BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_3_WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_4_WZOR_UMOWY

ZALACZNIK_NR_5_PROTOKOL_ODBIORU

 

Informacje dla pracodawców: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady dofinansowania kursów

Pracodawco,

Chcesz  odciążyć swój budżet szkoleniowy, umożliwiając efektywne podniesienie kwalifikacji  i kompetencji swoich i pracowników ?

Skorzystaj z bezpłatnych lub w dużej mierze refundowanych kosztów szkoleń w ramach:

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) !

 • Co to jest KFS?
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy – przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie może wystąpić

każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Również pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać   z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 • Kto może skorzystać z dofinansowania przez KFS?

Obowiązujące od 2016 roku kryteria KFS opierają się na 3 priorytetach:

1. Wszyscy pracownicy oraz pracodawcy – ale wyłącznie na szkolenia związane z branżą lub zawodem wykonywanym, w celu uzyskania nowych oraz uaktualnienia kompetencji.

2. Pracownicy lub pracodawcy, którzy mają 15 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego w szczególnych warunkach pracy.

3. Pracownicy do 30 roku życia zatrudnieni na podstawie art. 150f. ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Na co  i w jakiej wysokości można uzyskać wsparcie finansowe?

Działania,  które  mogą być sfinansowane w ramach KFS

– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku  z podjętym kształceniem,

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku

z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

 • Wysokość finansowania:

W ramach środków KFS można przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

– do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

do 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO).

Brak  ograniczenia mówiącego  o szkoleniu pracowników pow. 45 roku życia !

 • Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS ?

> Pracodawca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek(wraz

z załącznikami)  o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz

z wymaganym uzasadnieniem celowości kształcenia i oświadczeniem o pomocy de minimis.

> Składając wniosek pracodawca wskazuje firmę szkoleniową, która będzie prowadziła szkolenia dla jego pracowników.

> PUP  rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu.

> W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP zawiera z pracodawcą umowę   o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników

i pracodawcy.

 • Jak  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Opolu  może pomóc?
> sprawdzić czy w odpowiednim  powiatowym urzędzie pracy są dostępne środki finansowe,
> o ile jest to potrzebne, zbadać potrzeby szkoleniowe, przedstawić propozycję adekwatnych do potrzeb kursów,
> pomóc w przygotowaniu wniosku do PUP,
> zrealizować zaplanowane kursy,
> pomóc w rozliczeniu uzyskanego dofinansowania.

Skontaktuj się z naszymi Ośrodkami w:

 • Opolu

1/.Ośrodek  Kształcenia Zawodowego

45-301 Opole, ul. Małopolska 18

Tel.77 4003314;77 4003310;607601637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl

2/.Ośrodek Kształcenia Kierowców

45-073  Opole, ul. Struga 3

Tel.77 4543050 ; e-mail: okk@wzdz.opole.pl

3/. Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli

45-301     Opole, ul. Małopolska 18

Tel.77 4003315; e-mail: cdn@wzdz.opole.pl

 • Brzegu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

49-300      Brzeg, ul. Armii Krajowej 8

77/416 32 63, 509 241 372; e-mail: okzbrzeg@wzdz.opole.pl

 • Kędzierzynie Koźlu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

47-232 Kędzierzyn Koźle

ul. Kazimierza Wielkiego 17

tel. 77 483 40 91; e-mail: okzkedzierzyn@wzdz.opole.pl

 

Pracownicy Ośrodków pomogą Państwu (również telefonicznie oraz  w formie elektronicznej ) uporać się z  formalnościami  wymaganymi w urzędzie (w PUP)

w pozyskaniu środków,  a następnie zrealizujemy projekt szkoleniowy zgodny z Państwa potrzebami  i  z  naszą ofertą (szczegóły oferty na stronie: www.wzdz.opole.pl), która może być sfinansowana ze środków KFS;

 

Osoby do kontaktu z naszej strony:

Dyrektor  CKZ –WZDZ Pani Danuta Styś

Specjalista ds. kształcenia-Pani Anna Smela-77 40 03 314/10

607601637; kursy@wzdz.opole.pl

 

Dodatkowe informacje  dla  Pracodawców  zamierzających skorzystać

z możliwości sfinansowania szkoleń w ramach

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Ogłoszenia o naborach wniosków  dotyczących dofinansowania szkoleń dla pracodawców  i pracowników  w ramach KFS oraz wzory dokumentów, tj.

Wniosek o dofinansowanie  z KFS; Regulamin, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i inne do wypełnienia  i przedłożenia do PUP przez  Pracodawców chcących  skorzystać  z  dofinansowania szkoleń dla  pracodawców   i pracowników  znajduje się na stronach Powiatowych Urzędów Pracy właściwych dla siedziby pracodawcy:

 

Powiatowy Urząd Pracy (adres/strona www*)
Telefon*
BRZEG; ul. Armii Krajowej 32
http://www.pup.brzeg.pl
77 444 13 90,
77 444 13 91
GŁUBCZYCE ,ul. Pocztowa 6
http://www.pup-glubczyce.pl/
77 485 20 37
KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. Anny 11
http://www.pup-kkozle.pl
77 482 70 41
KLUCZBORK, ul. Sienkiewicza 22b
http://pupkluczbork.pl
77 447 13 35
KRAPKOWICE, ul. Kilińskiego 1
http://www.pup-krapkowice.pl
77 44 666 30
NAMYSŁÓW, Pl. Wolności 1
http://pupnamyslow.pl
77 419 09 20 
 (fax) 419 09 25
NYSA ul. Słowiańska 19
http://www.pup.nysa.pl
 77 448 99 00 
 77 448 99 10
OLESNO ul. Dworcowa 4
http://www.pupolesno.pl
(34) 359 79 18
OPOLE ul. Hubala 21
http://pup.opole.pl
77 442 29 29
PRUDNIK; ul. Jagiellońska 21
http://pup-prudnik.pl
77 436 23 04 
 77 436 37 82
STRZELCE OPOLSKIE 
 ul. Gogolińska 2
http://pup-strzelce.pl
 77 462 18 00 
77 462 18 01

 

*Źródło: wup.opole.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej (szczegóły oferty na stronie –www.wzdz.opole.pl), która może być sfinansowana ze środków KFS;

Osoby do kontaktu z naszej strony:

Dyrektor  CKZ –WZDZ  Pani Danuta Styś

Specjalista ds. kształcenia-Pani Anna Smela-77 40 03 314/10

607601637; kursy@wzdz.opole.pl

 

Najnowsze informacje

**********************

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu ogłasza nabór na kurs

„Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”

Startujemy 18.05.2016!!! Wyjątkowa cena – TYLKO 1100zł od osoby! (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)
Skorzystaj z naszej oferty i zgłoś się już dziś. Gwarantujemy cenę niższą od konkurencji!!! Zapisy mailowo kursy@wzdz.opole.pl
lub telefonicznie pod numerem 77 40 03 314, 607601637
Serdecznie zapraszamy!!

***

 

Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: „Stolarz meblowy” . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 13.03.2015 r.-02.04.2015 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: „Stolarz budowlany/cieśla” . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 09.03.2015 r.-31.03.2015 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: „Usługi fryzjerskie” . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 09.03.2015 r.-26.03.2015 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

 

Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: „Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń” . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 03.11.2014 r.-27.11.2014 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: „Badania wizualne I i II stopnia (VT1 i VT2) wraz z czytaniem rysunku izometrycznego i technicznego” . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 28.10.2014 r.-20.11.2014 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: Archiwista I. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 18.10.2014 r.-31.10.2014 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

 

**********************

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu ogłasza nabór na kurs

„Archiwista I”

Startujemy 13.10.2014!!! Wyjątkowa cena – TYLKO 900zł od osoby! (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)
Skorzystaj z naszej oferty i zgłoś się już dziś. Gwarantujemy cenę niższą od konkurencji!!! Zapisy mailowo kursy@wzdz.opole.pl
lub telefonicznie pod numerem 77 40 03 314.
Serdecznie zapraszamy!!

 

***

Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 19.08.2014 r.-05.09.2014 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

****

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu ogłasza nabór na kurs

„Monter rusztowań”

Startujemy 18.08.2014!!! Wyjątkowa cena – TYLKO 1100zł od osoby! (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)
Skorzystaj z naszej oferty i zgłoś się już dziś. Czekamy właśnie na Ciebie! Zapisy mailowo kursy@wzdz.opole.pl
lub telefonicznie pod numerem 77 40 03 314.
Serdecznie zapraszamy!!

***

NABÓR NA KURS!!

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie:
„Operator wózków widłowych”
Cena ok. 650 zł (w cenę wliczony jest egzamin Urzędu Dozoru Technicznego w Opolu) .
Rozpoczęcie kursu: I połowa sierpnia. Więcej inf pod numerem 077 4003314 lub 077 4003317. Serdecznie zapraszamy!!

***

Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: Monter wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z uprawnieniami E+D w grupie 1 . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Termin realizacji szkolenia : 18.07.2014 r.-25.08.2014 r.

 

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.