Najnowsze informacje

**************************

Kontakt w sprawie uprawnień

Rodzaj uprawnień Kontakt
Operator wózków jezdniowych niespecjalizowanych (dawniej II i III WJO) 510 275 407
Operator wózków jezdniowych specjalizowanych (dawniej I WJO) – ze zmiennym wysięgiem i z operatorem podnoszonym razem z ładunkiem 510 275 407
Konserwator wózków jezdniowych 509 241 372
Operator suwnic, wciągników, wciągarek ogólnego przeznaczenia 510 275 407
Operator suwnic, wciągników, wciągarek specjalnego przeznaczenia 510 275 407
Konserwator suwnic, wciągników, wciągarek 509 241 372
Obsługa żurawi stacjonarnych 510 275 407
Konserwator żurawi stacjonarnych i warsztatowych 509 241 372
Obsługa żurawi wieżowych 510 275 407
Obsługa żurawi samojezdnych 510 275 407
Obsługa podestów ruchomych 510 275 407
Obsługa i konserwacja innych urządzeń podlegających UDT 510 275 407
Montażysta rusztowań metalowych roboczych 510 275 407
Energetyczne G1, G2, G3 eksploatacja 509 241 372
Energetyczne G1, G2, G3 dozór 509 241 372
Energetyczne G1, G2, G3 pomiary 509 241 372
BHP wstępne i okresowe 509 241 372
Obsługa programu Excel – poziom podstawowy i zaawansowany 510 275 407
Warsztaty kulinarne – po uzgodnieniu programu z klientem 889 606 416
Warsztaty rękodzielnicze (np. świece, mydła, ozdoby świąteczne, makrama itp.)  889 606 416
Kursy  zielarskie 889 606 416
Pierwsza pomoc 509 241 372
 

Pracownik administracyjno-biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI “Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Informacje o projekcie: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Termin realizacji szkolenia 30.09.2013 r.-30.10.2013 r.