O nas

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu jest stowarzyszeniem oświatowym powstałym 30 listopada 1989 roku w wyniku przekształcenia „Zakładu Doskonalenia Rzemiosła” powołanego aktem z dnia 1 września 1951 roku.

Celem powołania Zakładu było edukacyjne wsparcie kadr zatrudnionych w Rzemiośle. Zmieniający się rynek gospodarczy, tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw przyczynił się do rozszerzenia zakresu oferty oświatowej nadając obecny kształt Zakładowi.

Obecnie działalność WZDZ oparta jest na trzech filarach działalności oświatowej, zawartych w słowach:

 • UCZY – poprzez prowadzenie 32 szkół na różnym poziomie edukacyjnym,
 • KSZTAŁCI – poprzez prowadzenie praktycznej nauki zawodu w pięciu branżach zawodowych,
 • DOSKONALI – poprzez prowadzenie sieci ośrodków doskonalenia zawodowego – kształcenia ustawicznego.

WZDZ w Opolu w ramach stowarzyszania się pracuje w sieci 29 tego typu zakładów rozsianych po terytorium całego kraju. Posiadamy ciągle rozwijającą się sieć ośrodków kształcenia ustawicznego na terenie naszego województwa, która zapewnia sprawne świadczenie usług oświatowych.

Wspólnie z naszymi partnerami realizowaliśmy i nadal realizujemy programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

WZDZ w Opolu w okresie od 2006r. do chwili obecnej realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

(Visited 4 388 times, 1 visits today)

Aktualności

 • Kontakt
 • Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”
 • Szkoły dla dorosłych
 • Rodzaje szkoleń i kursów
 • Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”
 • OKZ w Opolu
 • Publiczne Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu
 • Szkoły dla młodzieży
 • Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.
 • Realizowane

kontakt

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...