Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Komisja kwalifikacyjna Nr 697 powołana
przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu specjalizuje się w świadczeniu usług edukacyjnych poprzez organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminów na sprawdzanie kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych, jak również odnowienie tychże uprawnień.

Czytaj dalej Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.

 

Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”

BEZPŁATNE SZKOLENIA

„NABÓR DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZAKOŃCZONY, PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO OBSERWOWANIA AKTUALNOŚCI NA NASZEJ STRONIE”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do  udziału  w projekcie:

„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.02-Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

 1. bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie  Aglomeracji Opolskiejpracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu województwa opolskiego – terenu Aglomeracji Opolskiej.
 2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności osób z obszarów wiejskich terenu Aglomeracji Opolskiej,

https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/announcement/attachments/06._zalacznik_nr_5_-_mapa_ao.pdf

 1. Osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób powyżej 50 roku życia,
 2. W ramach projektu przewidziano 3 rodzaje szkoleń:

1/.Kurs: dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z  uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Czas trwania szkolenia 160 godz. kursu.

2/.Kurs: hydraulik-monter instalacji sanitarnych  (wod. kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

Czas trwania szkolenia  90 godz. kursu.

3/. Kurs: Kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne G2, G3 – E – dla montera instalacji budowlanych

Czas trwania szkolenia: 120 godz. kursu.

 

Zajęcia odbywać się będą przeważnie w trybie weekendowym.

 

Usługi dodatkowe:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Opola, poczęstunek-catering

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Opolu,

ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10

tel.77 400 33 14; 77 400 33 10, 607 601 637

e-mail: msp@wzdz.opole.pl; oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

 

 Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-NOWE KWALIFIKACJE DLA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI OPOLSKIEJ
 2. WSTĘPNY- formularz_zgloszeniowy-do projektu-Aglomeracja Opolska – do pobrania w formacie WORD
 3. WSTĘPNY- formularz_zgloszeniowy-do projektu-Aglomeracja Opolska – do pobrania w formacie PDF

 

05.12.2018 r.

Sz.Państwo,
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu  zaprasza Państwa do składania ofert w odpowiedzi na nasze:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_2018r.- dotyczące przeprowadzenia kursu-Kierowca-prawo jazdy kategorii C dla 20 osób – pobierz plik

I.PROGRAM :
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
II. NR PROJEKTU: RPOP.09.02.02-16-0007/16
III.TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej- nowe możliwości dla regionu”
IV.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Małopolska 18
45-301 Opole
tel.77 4003300;  77 400 33 14
e-mail: msp@wzdz.opole.pl
W załączeniu przesyłamy wymagane dokumenty i formularze:

1.Wzór formularza ofertowego-załącznik nr 1

2. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i braku powiązań-załącznik nr 2

3.Wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia w zakresie wykonawstwa -załącznik nr 3

4.Wykaz pojazdów ,wyposażenia i urządzeń technicznych-załącznik nr 4

5.Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5

6.Wzór umowy – załącznik nr 6

 Z poważaniem Zespół projektowy WZDZ w Opolu
Anna Smela, Małgorzata Duda- tel. 77 400 33 14,Danuta Respekta- kom. 607601637

 

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu;

45-301 Opole; ul. Małopolska 18;

NIP 754 033 63 80

przesyła Państwu ponownie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1, dotyczące zakupu fabrycznie nowego kompletu dydaktycznego/zestawu dydaktycznego do nauki zawodu dekarz-blacharz, na potrzeby części praktycznej kursu „Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych”; w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

NR PROJEKTU: RPOP.09.02.02-16-0007/16

TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”

 Zmianie ulega dokument:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_1_ZAKUP_ZESTAWU_DYDAKTYCZNEGO_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ_WERSJA_AKTUALNA

oraz

ZALACZNIK_NR_2_UMOWA_NA_ZAKUP_ZESTAWU_DYDAKTYCZNEGO_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ_WERSJA_AKTUALNA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,
45-301 Opole, ul. Małopolska 18.

Osoba do kontaktu- -Pani Anna Smela oraz Pani Monika Prześlakiewicz – tel. 77/40 03 314, fax 77/40 03 301,

e-mail: msp@wzdz.opole.pl

Pozostałe dokumenty do pobrania:

ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY_ZESTAW_DYDAKTYCZNY_DO_NAUKI_ZAWODU_DEKARZ-BLACHARZ

ZAŁĄCZNIK-NR_3_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAKUPU

I/. Wyżywienia– lunchu

oraz

II/. Poczęstunku podczas przerw kawowych

w formie usługi cateringowej

dla uczestników szkoleń:

 1. Kurs: Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 2. Kurs: Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod.kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

w ramach realizacji projektu Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu

Dokumenty do pobrania w formacie Word i PDF:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2 DOTYCZACE_ZAKUPU_USLUG_CATERINGU

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2-DOTYCZACE_ZAKUPU_USLUG_CATERINGU

ZALACZNIK_NR_1-WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_1-WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_2-WZOR_OSWIADCZENIA _WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_2-WZOR_OSWIADCZENIA _WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_3-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_ZASTOSOWANIU_KLAUZUL_SPOLECZNYCH

ZALACZNIK_NR_3-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_ZASTOSOWANIU_KLAUZUL_SPOLECZNYCH

ZALACZNIK_NR_4-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_4-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_5-WZOR_UMOWY

ZALACZNIK_NR_5-WZOR_UMOWY 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3

dotyczące zakupu

I/. Programów CAD

oraz

II/. Laptopów

na potrzeby realizacji kursu „Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod. kan.,c.o.)  
– szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E”

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Dokumenty do pobrania w formacie Word i PDF:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3 DOTYCZACE_ZAKUPU_CAD_LAPTOPOW

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3-DOTYCZACE_ZAKUPU_ PROGRAMU_ CAD_ I_ LAPTOPOW -pdf

ZALACZNIK_NR_1_WZOR_FORMULARZA_OFERTOWEGO

ZALACZNIK_NR_2_WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_I_ BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_NR_3_WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY_O_POSIADANIU_WYMAGANEGO_DOSWIADCZENIA

ZALACZNIK_NR_4_WZOR_UMOWY

ZALACZNIK_NR_5_PROTOKOL_ODBIORU

 

Ośrodek Kształcenia Kierowców w Opolu

ul. Struga 3
45 – 073 Opole

tel./fax (077) 454 30 50
e-mail: okk@wzdz.opole.pl

 

Kandydaci na kierowców kat. B

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.  Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Inne informacje: 
W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada wymagany przepisami wiek,  zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

Zapisać się  na kurs można  w każdy roboczy dzień w godz. 9.00 – 16.00 pod adresem j.w. osobiście , mailem lub telefonicznie (tel.77/4543050)

PROMOCYJNA CENA ! – NOWE TESTY ! !

 • Opłata za kurs w dogodnych ratach !
 • Zniżki dla uczniów i studentów !
 • Materiały szkoleniowe (podręcznik+testy egzaminacyjne) w cenie kursu !
 • Pomagamy w uzyskaniu PKK (profil kandydata na kierowcę) , druki i formularze , skierowanie do lekarza uprawnionego itd.
 • Dodatkowe zniżki dla uczniów szkół WZDZ

 Trwa nabór  – prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzyskania PKK !

Zapisz się na kurs!

 

 

Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ADR

Cel szkolenia: przygotowanie kierowcy do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ADR przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia ADR.

Program szkolenia:

 • zgodny z zapisami Dz. U. poz. 619  (z 2012 r.).

Czas trwania kursu:

 • podstawowy (24 godziny)
 • specjalistyczny cysterny (16 godzin)
 • specjalistyczny, materiały wybuchowe kl. 1 (8 godzin)
 • specjalistyczny, materiały promieniotwórcze kl. 7 (8 godzin)

Uwaga: 
Warunkiem udziału w kursie podstawowym jest ukończenie 21 lat, a w specjalistycznych jest ukończenie kursu podstawowego.

 

Następny kurs podstawowy : 25 sierpnia 2018r. (sobota) godz. 9.00 –  trwa nabór –  zapraszamy !!!

Specjalistyczny – cysterny  – trwa nabór – zapraszamy  !

 

Organizujemy kursy także w naszej filii w Nysie – kurs podstawowy , trwa nabór –  zapraszamy !

 

Uwaga !!!!

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny     ( tel. 77/4543050 ) lub mailowy , celem obowiązkowego umieszczenia na liście uczestników szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim – Zapraszamy  !!!

Zapisz się na kurs!

 

 

Napełnianie zbiorników gazem LPG

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym (LPG) z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji tychże zbiorników oraz przygotowanie do egzaminu w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79,poz.849 z późn.zm.).

Warunki stawiane uczestnikom:

 • ukończone 18 lat;
 • świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac w zakresie napełniania zbiorników LPG;
 • co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG.

Szkolenie kończy się egzaminem przez Komisją TDT.

Zapisz się na kurs!

 

 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Zapisz się na kurs!

 

 

Kandydaci na doradców ds. bezpieczeństwa ADR

Przygotowanie słuchaczy do sprawowania wewnętrznego nadzoru, pracy w charakterze doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz do uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego.

Kursanci zostaną zapoznani m.in. z:

 • zasadami pakowania towarów niebezpiecznych,
 • regulacjami prawnymi,
 • zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne,
 • rodzajami pojazdów używanych do przewozu,
 • warunkami postępowania w razie wypadku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • udokumentowana niekaralność za przestępstwo umyślne.

Zapisz się na kurs!

 

 

Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przewoźników transportu drogowego

Cel szkolenia: 
Przedstawienie zagadnień dotyczących warunków wykonywania transportu drogowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika i przygotowanie do  egzaminu.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika  drogowego i i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Kurs obejmuje swoim programem zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego, krajowego przewozu osób lub rzeczy a w szczególności: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i zagadnienia socjalne, prawo finansowe, prawo podatkowe, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, dostęp do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego.

Zapisz się na kurs!

 

Kandydaci na kierowców kat. B

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.  Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Inne informacje:
W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada wymagany przepisami wiek,  zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

Zapisać się  na kurs można  w każdy roboczy dzień w godz. 9.00 – 16.00 pod adresem j.w. osobiście , mailem lub telefonicznie (tel.77/4543050)

PROMOCYJNA CENA ! – NOWE TESTY ! !

 • Opłata za kurs w dogodnych ratach !
 • Zniżki dla uczniów i studentów !
 • Materiały szkoleniowe (podręcznik+testy egzaminacyjne) w cenie kursu !
 • Pomagamy w uzyskaniu PKK (profil kandydata na kierowcę) , druki i formularze , skierowanie do lekarza uprawnionego itd.
 • Dodatkowe zniżki dla uczniów szkół WZDZ

 Pierwsze zajęcia   (wykład)  – 4 grudnia (wtorek)  – godz. 16.00   – prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzyskania PKK

Zapisz się na kurs!

 

Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ADR

Cel szkolenia: przygotowanie kierowcy do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ADR przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia ADR.

Program szkolenia:

 • zgodny z zapisami Dz. U. poz. 619  (z 2012 r.).

Czas trwania kursu:

 • podstawowy (24 godziny)
 • specjalistyczny cysterny (16 godzin)
 • specjalistyczny, materiały wybuchowe kl. 1 (8 godzin)
 • specjalistyczny, materiały promieniotwórcze kl. 7 (8 godzin)

Uwaga:
Warunkiem udziału w kursie podstawowym jest ukończenie 21 lat, a w specjalistycznych jest ukończenie kursu podstawowego.

Następny kurs podstawowy 16 marca –  2019r. (sobota) godz. 9.00 –  trwa nabór –  zapraszamy !!!

Specjalistyczny – cysterny  – trwa nabór – zapraszamy  !

Organizujemy kursy także w naszej filii w Nysie – kurs podstawowy , trwa nabór –  zapraszamy !

Uwaga !!!!

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny     ( tel. 77/4543050 ) lub mailowy , celem obowiązkowego umieszczenia na liście uczestników szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim – Zapraszamy  !!!

Zapisz się na kurs!

 

Napełnianie zbiorników gazem LPG

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym (LPG) z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji tychże zbiorników oraz przygotowanie do egzaminu w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79,poz.849 z późn.zm.).

Warunki stawiane uczestnikom:

 • ukończone 18 lat;
 • świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac w zakresie napełniania zbiorników LPG;
 • co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG.

Szkolenie kończy się egzaminem przez Komisją TDT.

Zapisz się na kurs!

 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Zapisz się na kurs!

 

Kandydaci na doradców ds. bezpieczeństwa ADR

Przygotowanie słuchaczy do sprawowania wewnętrznego nadzoru, pracy w charakterze doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz do uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego.

Kursanci zostaną zapoznani m.in. z:

 • zasadami pakowania towarów niebezpiecznych,
 • regulacjami prawnymi,
 • zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne,
 • rodzajami pojazdów używanych do przewozu,
 • warunkami postępowania w razie wypadku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • udokumentowana niekaralność za przestępstwo umyślne.

Zapisz się na kurs!

 

Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przewoźników transportu drogowego

Cel szkolenia:
Przedstawienie zagadnień dotyczących warunków wykonywania transportu drogowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika i przygotowanie do  egzaminu.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika  drogowego i i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Kurs obejmuje swoim programem zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego, krajowego przewozu osób lub rzeczy a w szczególności: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i zagadnienia socjalne, prawo finansowe, prawo podatkowe, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, dostęp do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego.

Zapisz się na kurs!