Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ADR

Cel szkolenia: przygotowanie kierowcy do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ADR przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia ADR.

Program szkolenia:

  • zgodny z zapisami Dz. U. poz. 619  (z 2012 r.).

Czas trwania kursu:

  • podstawowy (24 godziny)
  • specjalistyczny cysterny (16 godzin)
  • specjalistyczny, materiały wybuchowe kl. 1 (8 godzin)
  • specjalistyczny, materiały promieniotwórcze kl. 7 (8 godzin)

Uwaga:
Warunkiem udziału w kursie podstawowym jest ukończenie 21 lat, a w specjalistycznych jest ukończenie kursu podstawowego.

Następny kurs podstawowy 16 marca –  2019r. (sobota) godz. 9.00 –  trwa nabór –  zapraszamy !!!

Specjalistyczny – cysterny  – trwa nabór – zapraszamy  !

Organizujemy kursy także w naszej filii w Nysie – kurs podstawowy , trwa nabór –  zapraszamy !

Uwaga !!!!

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny     ( tel. 77/4543050 ) lub mailowy , celem obowiązkowego umieszczenia na liście uczestników szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim – Zapraszamy  !!!

Zapisz się na kurs!

(Visited 450 times, 1 visits today)

Wyszukiwanie

Sonda

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...